Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2015

Weekjournaal week 41

Deze week vergaderde de fractie samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren, scoorde Pijnacker-Nootdorp hoog bij de verkiezing tot beste werkgever en sprak de gemeenteraad over diverse bestemmingsplannen.

Wethouder Minderhoud te gast bij gezamenlijke fractievergadering
Eens per maand vergaderen de fracties van de PvdA en GroenLinks gezamenlijk. Deze keer schoof ook de fractie van de Partij voor de Dieren aan. Speciale gast was Bernard Minderhoud, wethouder Sociale Zaken. Het was een geanimeerd gesprek over armoedebeleid, jeugdwerkloosheid, sociale woningbouw, verborgen armoede, schuldhulpverlening en nog veel meer. Wethouder Minderhoud was de tweede wethouder, na Van Staalduine, die op deze manier te gast was bij onze fracties. Het voornemen is om ook de andere wethouders binnenkort uit te nodigen om bij onze fractie(s) aan te schuiven.
Gemeente Pijnacker-Nootdorp een van de beste werkgevers
Op woensdag werden de beste werkgevers van Nederland bekend gemaakt. In het overall klassement staat de gemeente Pijnacker-Nootdorp op plek 45 en bij werkgevers in de publieke sector zelfs op nummer 2! De PvdA-fractie vindt goed werkgeverschap en hierin het goede voorbeeld geven als overheid belangrijk en feliciteert daarom dan ook de gemeente met dit geweldige resultaat. Wat onze gemeente als werkgever zo bijzonder maakt, is hier na te lezen.
Oordeelsvormende raad over bestemmingsplannen
De oordeelsvormende raad stond in het teken van ruimtelijke thema’s. Bij de meeste besproken bestemmingsplannen zijn geen bijzonderheden te vermelden behalve bij dat bij het verzamelplan, specifiek over Zuideindseweg 56c. Het bestemmingsplan moet een ‘ruimte-voor-ruimte’-woning mogelijk maken. Hans Voerknecht liet namens de PvdA-fractie weten het belangrijk te vinden dat er niet alleen een ecozone ‘kan’ komen maar dat deze moet, dit omdat anders de bestaande ecologische structuur te zeer kunnen worden aangetast. Ook is het voor de bebouwing van belang dat er geen gesloten lintstructuur komt, maar dat er een doorzicht blijft op de polder vanuit de wijk Emerald.
Mini-symposium Jong Perspectief
Op vrijdag organiseerde Jong Perspectief een minisymposium om het tienjarig bestaan te vieren. Namens de fractie was Marieke van Bijnen hierbij aanwezig. Het symposium ging over ‘Het effect van het maatjescontact op langere termijn’. Jongeren die bij Jong Perspectief kunnen aankloppen zijn tussen de 6 en 24 jaar. Ze zijn gemotiveerd om wat van hun leven te maken, maar alléén lukt het ze niet. Ze willen houvast bij het omgaan met voor hen belangrijke mensen. Ze willen steun bij het maken van huiswerk, bij omgaan met geld, bij het zoeken van werk, bij meedoen met sport en recreatie. Ze willen plezier maar ook een advies en een gewillig oor. Zij kunnen zichzelf bij Jong Perspectief aanmelden of door andere instanties worden doorverwezen. De vrijwilligers zijn geen professionals of hulpverleners, maar begeleiden de kinderen en jongeren op basis van hun eigen levenservaring en kunnen hen zo helpen te voorkomen dat zij verder afglijden. De vrijwilligers krijgen wel een gedegen training om een goede coach te kunnen zijn en worden door professionals van Jong Perspectief begeleid.
Opvang vluchtelingen goed verlopen
De crisisopvang van de vluchtelingen is goed verlopen. De gemeente heeft hiervan dagelijks verslag gedaan, dit is na te lezen op de website van de gemeente.
De fractie is trots op de medewerkers van de gemeente, de vrijwilligers en de maatschappelijke organisaties die gezorgd hebben dat de opvang op rolletjes verliep. “Onze” vluchtelingen zijn inmiddels in Monnickendam voor de volgende 2x 72 uur opvang in een sporthal. Voor sommige vluchtelingen is dit al de vijfde sporthal waar ze verblijven. De PvdA-fractie vindt dit zorgelijk en wij vinden dan ook dat er veel meer kleinschalige opvang bij moet komen, juist ook in onze gemeente. Ook hier in Pijnacker- Nootdorp kunnen we dan een steentje bijdragen aan het opvangen van mensen in nood zo vinden wij.

 

 

Namens de fractie, Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems