Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 6 april 2015

Weekjournaal week 14

Deze week begon met een gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks, met als speciale gast wethouder Jaap van Staalduine. Samen hebben we gesproken over een aantal actuele zaken. Zoals bijvoorbeeld over burgerparticipatie bij bestemmingsplannen en inrichting wijken waarbij nu actueel is de herinrichting van Vrouwtjeslant.  De wethouder had mooi nieuws vanuit het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap de Dobbeplas: De plannen voor de waterspeeltuin zijn definitief en gefinancierd.  We hebben een interessante discussie gevoerd over de uitnodigingsplanologie, wat bedoelen we er nu precies mee? Hoe zorg je als gemeente dat je uitnodiging op de goede plek terecht komt en dat deze nieuwe manier van ruimtelijke ordening er voor zorgt dat de beste plannen gerealiseerd worden? Een mooie discussie volgde over hoe je zonder vooraf al te veel regels op te stellen toch kwalitatief goede plannen krijgt. In dit licht is trouwens ook dit artikel van twee weken geleden door Co Verdaas over Ruimtelijke Ordening  ‘over-morgen’ erg interessant.

Paasreces

De gemeenteraad had vanwege het Paasreces geen vergadering deze week. Volgende week is er een beeldvormende vergadering over het definitief ontwerp van de Komkommerweg, over de huisvestingsverordening (toewijzing sociale woningvoorraad) en de evaluatie van het stimuleringsfonds particulier initiatief.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems