Door Amarins Komduur-Daems op 7 september 2014

Weekbericht week 36

Het zomerreces is voorbij, de fractie weer op volle sterkte. Deze week begon met de eerste fractievergadering na het zomerreces. Terugkijken op de eerste maanden na de verkiezingen waarin de nieuwe raadsleden een goed gevuld introductieprogramma kregen, we afscheid genomen hebben van de oude burgemeester en de nieuwe burgemeester werd benoemd en er niet in de laatste plaats intensief en langdurig onderhandeld is over een bestuursakkoord en een nieuw College. Nu is uiteraard ook de tijd van voortuitblikken. Naar de decentralisaties van de zorg van Rijk naar gemeente die binnenkort hun beslag zullen krijgen. Naar de plannen van het nieuwe College waar de afspraken uit het bestuursakkoord een uitwerking krijgen. Maar ook naar de vele activiteiten op de korte termijn. Deze week was er een beeldvormende vergadering over het bestemmingsplan Ackerswoude, ontwerpbestemmingsplan Oude Leede en een hoorzitting over het ontwerpbestemmingsplan Groenzone. Volgende week zijn wij aanwezig bij de klankbordgroep over het sociaal domein, naar de opening van Biesieklette Nootdorp, naar de opening van het Taalhuis Oostland, bij de bijeenkomst “gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligers- en mantelzorgveld” en uiteraard bij de oordeelsvormende vergadering van 11 september over het bestemmingsplan Ackerswoude,vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in art 25 h de Mededingingswet, OBP Lint Oude Leede, OBP Tuindershof en OBP Balijrand ’s Gravenhout. Op zaterdagmorgen 20 september zullen wij aanwezig zijn bij de Straten Generaal van  PvdA Pijnacker-Nootdorp, in het kader van PvdA in de Buurt.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems