Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 21 april 2014

Weekbericht #2

Deze week was er een raadsvergadering op woensdag in plaats van op (Witte) donderdag. Hoofdmoot: een toch wel verrassende terugkoppeling van de informatieronde voor de vorming van een nieuwe coalitie. Vervolgens wat bestemmingsplannen en een (vertrouwelijke) bespreking van het grondbeleid. Eerst een verklaring van Vivian Noordzij over dat zij zich genoodzaakt voelde de VVD-fractie te verlaten, maar daarbij wel in de gemeenteraad te blijven. De hamvraag: wat zijn de gevolgen nu de VVD niet meer de grootste partij is? Daar gaf Peter van de Heuij als antwoord, met twee elementen, dat wat hem betreft niets gewijzigd is, maar dat er drie partijen blijven die verantwoordelijkheid voelen en dat er samenwerking kan zijn door de gehele raad door deze optimaal te betrekken bij een soort van brede raadsagenda. Namens het CDA sprak José van Egmond over een ‘opdracht’ die door de gehele raad was gegeven aan de romp om te werken aan een raadsbreed programma, van dit gegeven uit geredeneerd, het uitstappen van mevrouw Noordzij dus niet veel gevolgen had. Ook Peter Hennevanger van D66 gaf aan dat er eigenlijk niet zoveel wijzigt: de drie partijen hadden al een minderheid dus wat dat betreft veranderd er niets… Daarbij gaf de VVD aan dat ‘we’ natuurlijk op een afronding van de informatieronde staan en dat ‘we’ naar de formatie gaan. Vervolgens gaf informateur Werner ten Kate (in het dagelijks leven waarnemend burgemeester Giessenlande en oud-wethouder van Lansingerland) uitleg over hoe de informatiefase verlopen was en de conclusies die hieruit te trekken waren. Kortweg: hoewel grote opdracht voor de gemeenteraad en veel werk moeten de drie wethouders die de ‘romp’-partijen door willen laten gaan het prima kunnen, want ervaren en als de werkrelatie met de gemeenteraad goed is moet dat echt kunnen. Verder de verrassende (voor de ‘niet-romp’partijen dan) dat er nu bewust gekozen wordt voor een minderheidscoalitie, omdat er anders partijen uitgesloten worden en juist alle partijen uitgenodigd worden mede verantwoordeijkheid te voelen. Weg van het paradigma oppositie-coalitie. Wel zal de opzet voor het raadsbrede programma door de ‘romp’ gemaakt worden, om het praktisch te houden. Dit ging de ‘niet-romp’partijen toch wel een paar stappen te snel. Er miste informatie: waarom was besloten om voor een minderheidscoalitie te gaan? Echt scherpe antwoorden kwamen hier niet op. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen van de PvdA gaf een goed chronologisch overzicht van wanneer in het proces wij waar betrokken zijn geweest en waarom het voorstel van vanavond zo uit de lucht lijkt te komen vallen: er missen verslagen, er missen stappen, er mist informatie over waarom deze keuze gemaakt is. Bovendien is de conclusie dat er een ‘opdracht’ ligt aan de romppartijen CDA, D66 en VVD een onjuiste: algemeen gedeeld was dat in elk geval deze drie, aangevuld door andere partijen een coalitie moesten zien te vormen. Er is geen ‘opdracht’ geformuleerd wat de PvdA betreft, alleen een richting aangegeven. Alle negen ‘niet-romp’ partijen gaven aan een raadsbreed programma een goed idee te vinden, maar elke partij liet in eigen woorden weten dat het , om het ‘raadsbrede’ akkoord een kans te geven, ook van onderaf raadsbreed hoort te zijn. Zonder voorwaarden door de romp vooraf, zonder inkadering. Oftewel: de stappen die in de informatie door de VVD gezet zijn liefst van tafel. Het CDA (de nieuwe trekker van de formatie) gaf nogmaals aan dat de uitnoding tot een raadsbreed akkoord staat en dat er nog gespreksverslagen gestuurd zullen worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Daarna was het tijd voor de oordeelsvormende vergadering of een heel aantal voorontwerpbestemmingsplannen: moet op Boezem-Oost ‘dierenarts’ of ‘dienstverlening’ toegelaten worden op een perceel en hoe komt het met de uitbreiding van het hippisch centrum in Delfgauw en de gevolgen voor het verkeer op het smalle weggetje in Klein Delfgauw? Kan dat wel? En is de grote koeienstal in de polder daar die nog bij Hoeve Biesland moet komen een goed idee? Het gaat nu om voorontwerpen, dus nog geen definitieve plannen: volgende week geeft de gemeenteraad dit (naar verwachting) vrij en dan worden vermoedelijk bovenstaande vragen en vast meer ingebracht op de plannen. De gemeenteraadsleden kunnen dus nog een paar maanden nadenken over de wenselijkheid van grotere maneges, grotere koeienstallen en welke categorie bedrijven er wel of niet op de Boezem terecht kunnen. Komendende week een besluitvormende vergadering op 24 april: de agenda is hier te vinden: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32837

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems