Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 14 april 2014

Weekbericht #1

De campagnetijd is achter de rug en daarmee ook de stroom aan dagelijkse berichten op deze site. Hoogste tijd om weer terug te schakelen naar de wekelijkse verslagen over wat de fractie gedaan heeft. Want nu de verkiezingen geweest zijn is op 27 maart is de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd.
Nieuwe fractie
Voor ons zijn nu Marieke van Bijnen en Amarins Komduur-Daems de gemeenteraadsleden. Op een later moment zullen Saskia Kleewein, Jan-Willem Maas en Hans Voerknecht als ‘raadsleden van buiten de raad’ benoemd worden. Dit betekent dat ze namens de PvdA een inbreng mogen leveren in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen, maar niet mogen stemmen bij de besluitvormende vergaderingen. Behalve deze al genoemde vijf leden draait ook Arno van Veen mee met de fractie. Een team van zes personen dus.
Introductiecursussen en Wibautleergang
Inmiddels is de introductiecursus voor de nieuwe raadsleden van start gegaan. Ook benieuwd naar hoe de gemeenteraad werkt, wat de Griffie doet, wat gemeenschappelijke regelingen zijn, wat grondexploitatie is, hoe de ruimtelijke ordening in elkaar steekt? Kijk dan eens hier: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi en klik op de ‘presentatieavonden’ in het schema.
Ook vanuit de landelijke PvdA is er aandacht voor de opleiding van nieuwe raadsleden door middel van de Wibautleergang. Amarins werkt hier aan mee door workshops te leiden en presentaties te geven, Hans en Jan-Willem hebben nu de eerste cursusdag als Wibautcursist achter de rug.
De formatie
Nu de verkiezingen geweest zijn is de formatie van een nieuw College van start gegaan. Dat wordt getrokken door de VVD, die als grootste partij uit de bus gekomen is. De informateurs hebben ook met de PvdA gesproken over de duiding van de uitslag en wat volgens ons de belangrijke thema’s moeten zijn. De achterliggende stukken staan hier: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=35055  . Voor wie inzicht in de lokale politieke verhoudingen wil krijgen en gevoel voor wat welke partij belangrijk vindt is het een lezenswaardig stuk. De presentatie (powerpoint) is wel vanuit het perspectief van de VVD geschreven, zoals bijvoorbeeld af te leiden is uit het feit dat de VVD niet bij de verliezers ingedeeld wordt ondanks dat zij de meeste stemmen verloren hebben ten opzichte van de vorige keer.  De bespreking van de bevindingen werd behoorlijk gestuurd door informateur Peter van de Heuij (fractievoorzitter VVD) en hierdoor is er nog niet echt een openbaar debat over de uitslag geweest, maar slecht de ruimte voor de fracties voor het plaatsen van een opmerking of een vraag. Er is, volgens de formateurs, breed draagvlak voor een ‘romp’ van VVD, CDA en D66 (elk 5 zetels) aangevuld met een vierde partij, die bij voorkeur geen wethouder wil leveren maar wel zorgt voor een meerderheid in de gemeenteraad (die nu 31 zetels). Nadere gesprekken zijn gevoerd met CU-SGP (2 zetels) Eerlijk Alternatief (3 zetels) en Gemeentebelangen (4 zetels). Inmiddels is verzocht om aanstaande woensdag in de gemeenteraad te spreken over de voortgang en daarbij ook over of en zo ja hoe, vorm gegeven kan worden aan een ‘alliantie akkoord’ , een raadsbreed gedragen programma voor de komende vier jaar. De PvdA vindt het in elk  geval wenselijk dat zo’n breed programma er komt, zeker gezien de versnipperdheid van de raad in 11 partijen: dan is het goed te weten wat de raad gezamenlijk heeft aan doelen en kaders.
Inmiddels is hier al weer een volgende ontwikkeling bij gekomen: Vivian Noordzij is op zaterdag 12 april uit de VVD-fractie gestapt. Nu is de VVD niet meer de grootste partij. Het Algemeen Dagblad kopte dan ook ‘CDA wil voortouw nemen’. Des te meer reden voor bespreking woensdagavod aanstaande.
De eerste raadsvergadering
Op 10 april was de eerste raadsvergadering. Een zeer korte, met vooral hamerstukken: Zie hier voor het beeldverslag. http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/vergadering/notucast_premium/132267/xgemeenteraad_10-04-2014 . Mooiste  opmerking was wel van Cock Weerheim (CU/SGP) bij het agendapunt over de verordening leerlingenvervoer over tussen niet tussen ‘stoep en het busje’ vallen van leerlingen. Omdat ze immers niet per schip naar hun school gaan…
De komende week
De tweede raadsvergadering is alleen een oordeelsvormende raad: er worden deze keer geen besluiten genomen. In verband met Witte Donderdag is de raad deze keer op woensdag 16 april.
Op de agenda: de voortgang van de Coalitievorming, Voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2014, Voorontwerpbestemmingsplan Balijrand ‘s-Gravenhout, Vaststellen bestemmingsplan Nieuwkoopseweg 58 , Bijdrage voor fractieondersteuning,  Begrotingswijziging en de Voortgangsrapportage projecten per 1 januari 2014.

 

 

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems