Door Amarins Komduur-Daems op 6 april 2015

Waterspeeleiland Dobbeplas komt er, financiering definitief

Eind maart is het Algemeen Bestuur van Recreatieschap de Dobbeplas akkoord gegaan met de locatie en de financiering voor het realiseren van een waterspeeleiland in de Dobbeplas. Dit betekent dat het hele plan nu voldoende financiering heeft. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Recreatieschap Dobbeplas dragen hieraan samen bij. Vorig jaar is de gemeenteraad al akkoord gegaan met het bijdragen van een investering van €30.000, het Recreatieschap heeft nu besloten ook €30.000 te investeren. De beheerkosten van €5.000 per jaar worden gefinancierd door de gemeente. De gemeenteraad had in 2012, op initiatief van de PvdA, een wedstrijd uitgeschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de gemeente in 2012. Alle tienjarigen uit Pijnacker-Nootdorp konden hun idee insturen voor hoe Pijnacker-Nootdorp er in de toekomst uit zou moeten zien. Amarins Komduur (PvdA): “Elena Nguyen had het winnende idee van de Toekomstvisiewedstrijd bedacht: een Speeleiland omdat zij graag wilde dat meer kinderen in de Dobbeplas kunnen spelen en recreëren.Het plan spreekt ons als PvdA erg aan omdat wij vinden dat er meer aantrekkelijke buitenspeelplekken nodig zijn. Wij hebben het College in juni 2013 via een motie gevraagd uit te zoeken wat er nodig zou zijn om het winnende idee werkelijkheid te maken. Wij zijn erg blij dat nu ook het recreatieschap akkoord is met de financiering, zodat de kinderen van Pijnacker-Nootdorp straks volop kunnen spelen in en bij de Dobbeplas”. De speelvoorziening zal bestaan uit een ‘Dobbedoepad’ en water- en zandmolenspeeltoestellen, waarbij spelen met water gecombineerd wordt met klauteren en klimmen.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems