Door Marieke van Bijnen op 15 oktober 2013

Sociaal- doe- het- zelven in Pijnacker- Nootdorp

Op donderdag 3 oktober 2013 werd, met veel belangstelling, in Pakhuis de Zwijger het boek ‘Sociaal-doe-het-zelven’ van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans gepresenteerd. Het boek gaat in op de sociale initiatieven die ontstaan in onze samenleving, doordat mensen het aandurven om kansen te creëren, hun creativiteit te benutten en krachten bundelen. Tijdens deze avond werden een aantal voorbeelden getoond van zulke initiatieven. Zoals het voorbeeld van Marjan Minnesma. Zij hoorde op het nieuws dat de subsidiemogelijkheid voor zonnepanelen voor een periode volledig benut was en dit 40.000 belangstellenden teleurstelde. Mevrouw Minnesma zag hier een kans! Als een grote groep huishoudens met elkaar zonnepanelen zou aanschaffen, dan zou een behoorlijke korting mogelijk zijn en dat leidt er toe dat zonnepanelen ineens voor een grote groep huishoudens mogelijk zou zijn zonder subsidie. Zo gezegd zo gedaan, duizenden huishoudens gaven met vertrouwen een aanbetaling om mee te doen met de gezamenlijke aankoop en Marjan kocht hiervoor met korting de zonnepanelen. Een ander voorbeeld kwam van Maaike Schnabel. Zij heeft na een ziekte het initiatief genomen om een online de marktplaats www.wehelpen.nl opgericht voor het vinden, verbinden en organiseren van zorg opgericht. Dit deed ze, omdat het haar handig had geleken om de benodigde zorg tijdens haar ziekte online te zoeken. Ondertussen zijn er al ruim 4000 mensen aangemeld op de marktplaats en wordt het initiatief ondersteund door vele zorgverzekeraars en andere instellingen.
Pieter Hilhorst (wethouder voor de PvdA in Amsterdam) kwam aan het woord en gaf aan dat vele van deze initiatieven vaak ontstaan, ondanks de overheid in plaats van dankzij de overheid. De overheid zou de rol van bondgenoot moeten aannemen van deze initiatiefnemers in de samenleving en zou de macht van de samenleving moeten bundelen met de kracht van de overheid. Een wethouder zou geen tegenhouder moeten zijn, dit vraagt een actieve rol van de overheid.
Dit past precies bij de visie die de fractie van de PvdA Pijnacker- Nootdorp steeds in de gemeenteraad heeft geuit. Een gemeente met een activerende en verbindende rol. Wij willen een gemeente die dichtbij haar inwoners, organisaties en ondernemers staat. Een gemeente die samenwerkt, weet wat er speelt en het initiatief neemt om met deze partijen samen naar kansrijke oplossingen te zoeken. Een gemeente die de waarde erkent van deze initiatieven en hen ondersteunt, bijvoorbeeld door het geven van vertrouwen en ruimte voor initiatief door het verminderen van regelgeving, inzet van kennis dat de gemeentelijke organisatie bezit of door financiële middelen. Dan geef je initiatieven de ruimte en een voedingsbodem om hen verder te laten groeien ten gunste van al onze inwoners. De komende tijd gaat de PvdA Pijnacker- Nootdorp verder aan de slag met dit onderwerp! Belangstellenden zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen!

 

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen