Door Privé: Redactie op 20 mei 2013

Saskia Kleewein benoemd tot fractielid van buiten de raad

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei is Saskia Kleewein benoemd tot fractielid van buiten de raad voor de PvdA-fractie. Zij zal Joost van Dijke opvolgen die zijn werkzaamheden voor de PvdA-fractie heeft neergelegd. Wij danken Joost voor zijn inzet voor de fractie en voor zijn scherpzinnige bijdragen aan vooral de ruimtelijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad.
Saskia Kleewein is geen onbekende binnen (en buiten) de PvdA Pijnacker-Nootdorp: hiervoor was zij voorzitter van het bestuur van de afdeling, bestuurslid en campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen.