Door Privé: Redactie op 25 juni 2013

Raadslid worden? Kandidaatstelling nu geopend!

Wil je de PvdA vertegenwoordigen in de nieuwe gemeenteraad die in 2014 aantreedt? Dan kan je je nu aanmelden als kandidaat. Alle informatie over de aanmelding, de profielschets, de kandidatuur en het verdere traject is hier te vinden.

De aanmelding
Je meldt je aanmelding per e-mail: biesmeijer@wxs.nl. Per post kan ook: Eric Biesmeijer, Baaienburg 6, 2641 LC, Pijnacker. De aanmelding, met een korte motivatie, moet 3 september 2013 in het bezit zijn van de  secretaris van de afdeling. Daarna krijg je twee formulieren toegezonden. Het is eerste is een bereidverklaring voor de raad en het tweede is een gedragscode. Deze formulieren moeten ondertekend op 10 september 2013 geretourneerd zijn. Op dat moment is de kandidatuur officieel. Zie voor meer informatie ook de profielschets elders op deze website.

De kandidatuur
Het liefst hebben we dat je je kandidaat stelt zonder beperkingen en voor de volle 4 jaar. In de contacten die we met leden hebben, komt naar voren dat ze best in de raad zouden willen, maar opzien tegen het tijdsbeslag èn dat 4 jaar lang.  Om daar aan tegemoet te komen willen we de mogelijkheid openen van een “duo-raadslidmaatschap”. Dat houdt in dat elk van het duo twee jaar een raadszetel inneemt. Indien je daar voor voelt, kan je dat bij de aanmelding aangeven. Je kunt ook steunraadslid zijn. Je neemt dan deel aan de commissievergaderingen, maar niet aan de raadsvergaderingen. Die mogelijkheid kun je ook opgeven. Tenslotte kan je je ook kandideren voor een onverkiesbare plaats.  Geef dat dan eveneens aan.

Het verdere traject
In september houdt de adviescommissie gesprekken met alle kandidaten. Deze commissie staat onder leiding van Gemma Smid, de andere leden zijn Arnaud Burgess en Jan Zandijk. De commissie stelt een advies op voor de kandidatenlijst die de afdeling eind november vaststelt.

Wanneer je nog vragen hebt, neem contact op met onze secretaris Eric Biesmeijer, 015-3694980.

Geen lid (nog) van de PvdA?
Ook wanneer je geen lid bent van de PvdA kun je je nu kandidaat stellen voor de komende PvdA- raadsfractie. De consequentie is wel dat je lid dient te worden.

Bijlage: Profielen+Concept (PDF)