Door Privé: Jan Zandijk op 9 oktober 2013

PvdA voorstander van burgemeestersreferendum

Vrijdag Jl. zijn de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad door de Commissaris der Koning van de provincie Zuid-Holland de heer J. Franssen geïnformeerd over de aankomende burgemeestersbenoeming.

Maandagavond heeft de PvdA-fractie besloten de mogelijkheid te gaan onderzoeken om een burgemeestersreferendum te organiseren op de datum van de gemeenteraadsverkiezingen.

Fractielid Jan Zandijk zegt: “De burgemeester is een belangrijk publiek figuur. Hij is daarnaast de aanvoerder van het College en van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt binnenkort de profielschets vast en er komt een vertrouwenscommissie die kandidaten gaat selecteren. Deze bestaat uit raadsleden die ondersteund worden door adviseurs. De selectieprocedure is niet openbaar.

Wij denken, dat we ook aan onze inwoners binnen de mogelijkheden van de wet zo veel mogelijk inspraak moeten geven in wie de opvolger van burgemeester Rik Buddenberg zal worden.

Welnu, op 19 maart 2014 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat is er op tegen om dan aan onze inwoners ook te vragen of zij hun stem willen uitbrengen op burgemeesterskandidaten?”

De komende tijd zal de PvdA-fractie de wettelijke en praktische mogelijkheden hiervoor verder verkennen. De gemeenteraad beslist binnenkort in een speciale raadsvergadering over de te volgen procedure.

Privé: Jan Zandijk

Privé: Jan Zandijk

Jan Zandijk (1950) was jarenlang directeur/bestuurder van diverse hulpverleningsorganisaties. Daarnaast vervult hij functies in raden van toezicht en besturen van fondsen. Sinds 2000 is hij ondernemer met een eigen adviesbureau. Hij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat en voert deze uit. Daarnaast is hij coach, supervisor en geregistreerd mediator. Hij helpt organisaties bij veranderingen, is altijd gericht

Meer over Privé: Jan Zandijk