Door Privé: Redactie op 16 oktober 2013

PvdA verheugd met besluit College opheffen fietsverbod

Bijna een jaar geleden kwamen bij het ombudsteam van de PvdA Pijnacker-Nootdorp klachten binnen van inwoners die niet meer zo goed ter been zijn, maar nog wel goed kunnen fietsen. Met de oplevering van het hernieuwde Raadhuisplein bleek dat zij daar ineens niet meer mochten fietsen.
Raadslid Jan Zandijk pakte dit op en stelde schriftelijke vragen om opheldering te krijgen. Het bleek allemaal niet heel eenvoudig te liggen. In de maanden die volgden vroeg en kreeg de PvdA de toezegging dat de situatie geevalueerd zou worden.
Immers, ineens was het niet meer mogelijk om een boodschap op de fiets te halen bij de winkels aan het Raadhuisplein terwijl dat voorheen geen enkel probleem was.
De resultaten van de evaluatie hebben wat langer op zich laten wachten, deze zou er voor de zomer zijn. Nu de evaluatie bekend is heeft het College bekend gemaakt op basis van deze evaluatie het fietsverbod tijdens winkeltijden op te heffen, mits enkele verkeersaanvullende maatregelen getroffen worden. Deze zijn door de politie voorgesteld om onveilig fietsgedrag zoveel mogelijk tegen te gaan.  De PvdA is blij met dit Collegebesluit omdat nu de winkels weer goed bereikbaar worden voor fietsers.