Door Privé: Eric Biesmeijer op 19 mei 2014

PvdA stemt in met hoofdlijnenakkoord

De PvdA Pijnacker-Nootdorp heeft op een ledenvergadering ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord Samen Doen dat de gemeenteraad heeft opgesteld.

Marieke van Bijnen, onze fractievoorzitter, heeft op de vergadering de belangrijkste kenmerken van het akkoord als volgt samengevat.

  • Het akkoord wil een andere manier van politiek bedrijven. Er moet een “omdenken” komen. Dat is een andere manier van denken waarbij de gemeente zich steeds opstelt als partner. Werken en oplossingen bedenken niet vanuit de gemeente, maar vanuit en met de burgers, verenigingen en bedrijven.
  • Het stuk geeft aan waarmee de gemeenteraad zich de komende 4 jaar gaat bezighouden. Het laat bij de uitwerking van de hoofdlijnen ruimte voor verschillen in opvatting over de uitwerking waarbij suggesties en initiatieven vanuit alle raadsfracties welkom zijn.
  • Er is geen traditioneel, vast getimmerd coalitieakkoord waarbij de coalitie de oppositie ”dicteert”. De wethouders zullen eerder vanuit de raad moeten opereren dan vanuit de eigen politieke partij. Het college zal bij de uitwerking steeds (wisselende) meerderheden moeten verwerven.
  • Er zijn duidelijke dwarsverbanden gelegd tussen het sociaal domein, de economie en duurzaamheid. Dit verbetert het beleid.

De afdeling is zeer positief over het akkoord en de andere bestuursstijl die daar uit spreekt en heeft unaniem ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord. Het opmaken van een tussenstand van het akkoord halverwege de raadsperiode is daarbij een wens.

Privé: Eric Biesmeijer