8 december 2013

PvdA Pijnacker-Nootdorp stelt het verkiezingsprogramma vast

Tijdens de  Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Pijnacker-Nootdorp op 27  november hebben de leden de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vastgesteld. Bij de behandeling van het verkiezingsprogramma zijn er twee amendementen aangenomen, één amendement over opnemen van de prioriteiten, het tweede over specificeren van het bezuinigingspakket door middel van een tabel. Het definitieve verkiezingsprogramma met daarin verwerkt de amendementen staat hier: Verkiezingsprogramma PvdA Pijnacker-Nootdorp 2014-2018 definitief vastgesteld ALV