Door Hans Voerknecht op 23 juni 2015

PvdA in het geweer tegen geldverspilling rond de N470

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is aan de slag om de Komkommerweg te verlengen naar de N470. Voor de aansluiting van de Komkommerweg aan de N470 is een rotonde nodig. Maar omdat de Provincie niet wil dat er meer rotondes komen op de N470 moet daarom de rotonde bij de Keijzershof, die er al ligt, verdwijnen en vervangen worden door een eenzijdige aansluiting naar de noordkant. Een kapitaalvernietiging van €2,2 miljoen.
De reden, dat de Provincie dat wil is, dat er zoveel mogelijk doorstroming moet zijn op de N470 en dat rotondes die doorstroming belemmeren. Het weghalen van de rotonde-Keijzershof zou een reistijdwinst ter plekke van 37 seconden opleveren.

Maar zelfs die 37 seconden worden volgens ons niet gehaald. Voor het doorgaande verkeer Delft-Zoetermeer vv. blijven de files bij Ruyven en de Klapwijkse knoop een veel groter probleem en betekenen die 37 seconden winst alleen maar, dat je 37 seconden eerder achter aan de file kunt aanschuiven, waarna je de reistijdwinst kwijt bent. Maar ook voor het voornaamste bestemmingsverkeer, dat eventueel zou profiteren van het verdwijnen van de rotonde-Keijzershof, verkeer uit Berkel/Zoetermeer naar Delfgauw, levert die 37 seconden weer in op de 30km-wegen die men het laatste stuk moet gebruiken om op de bestemming te komen.

Kortom de Provincie dwingt Pijnacker-Nootdorp €2,2 miljoen te investeren in … in wat eigenlijk? In een fata morgana? In een imaginair doel, dat nooit gehaald wordt? In ieder geval is hier volgens de ons sprake van geldverspilling. PvdA Pijnacker-Nootdorp heeft daarom de PvdA-statenfractie in Zuid-Holland opgeroepen om dit te voorkomen en aan de andere gemeenteraadsfracties in Pijnacker-Nootdorp gevraagd ook “hun” statenfracties op te roepen hetzelfde te doen. Wij gaan ons er voor inzetten dat de provincie op tijd inziet dat de rotonde niet weggehaald hoeft te worden.

Hans Voerknecht

Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat,

Meer over Hans Voerknecht