Door Amarins Komduur-Daems op 3 februari 2014

PvdA blij dat plan Speeleiland in de Dobbeplas uitvoerbaar is

Vorig jaar werd een motie van PvdA samen met GroenLinks aangenomen waarin de partijen het College opriepen te onderzoeken of een  Speeleiland in de Dobbeplas te realiseren is en uiterlijk januari 2014 te laten weten wat de mogelijkheden zijn. De resultaten van dat onderzoek zijn bemoedigend: het eiland kan gerealiseerd worden.
Raadslid Amarins Komduur (PvdA) is verheugd dat het speeleiland er nu echt lijkt te komen. Zij geeft aan: “Elena Nguyen had het winnende idee van de Toekomstvisiewedstrijd bedacht: een Speeleiland omdat zij graag wilde dat meer kinderen in de Dobbeplas kunnen spelen en recreëren.  Het plan spreekt ons als PvdA erg aan omdat wij vinden dat er meer aantrekkelijke buitenspeelplekken nodig zijn, daar is echt een tekort aan. Daarom hebben wij, samen met GroenLinks,  het College via een motie gevraagd uit te zoeken wat er nodig zou zijn om het winnende idee werkelijkheid te maken. Wij zijn erg blij dat het eiland mogelijk blijkt, zodat de kinderen van Pijnacker-Nootdorp straks volop kunnen spelen in en bij de Dobbeplas”.
Het College van B&W van Pijnacker -Nootdorp heeft de gemeenteraad onlangs per brief laten weten dat het winnende idee van de Toekomstvisiewedstrijd uitgevoerd kan worden. De gemeenteraad had deze wedstrijd uitgeschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de gemeente in 2012.  Alle tienjarigen uit Pijnacker-Nootdorp konden hun idee insturen voor hoe Pijnacker-Nootdorp er in de toekomst uit zou moeten zien. Het plan van Elena Nguyen voor een Speeleiland was het winnende idee.
In het onderzoek staat dat het eiland dat Elena aanwees als speeleiland geschikt is maar dat er andere plekken in de Dobbeplas zijn waar het eiland nog beter past, bijvoorbeeld doordat het wat verder weg is van het hondenbos. Volgens het College past het plan van een speeleiland bovendien heel goed in het vorig jaar in het Dagelijks Bestuur behandelde plan voor de Herontwikkeling van Dobbeplas.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems