Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 29 maart 2015

PvdA-amendement tegen uitbreiding manege Bieslandseweg haalt meerderheid

Een meerderheid van de gemeenteraadsfracties is tegen de uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2. De gemeenteraad wil de balans tussen natuur, recreatie en economie in de Polder van Biesland beschermen. Het amendement op initiatief van de PvdA om deze uitbreiding tegen te houden is door bijna alle fracties samen ingediend.  In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is dan ook besloten de uitbreiding niet toe te staan.

Protest tegen wegverbreding Omwonenden en meerdere organisaties hebben in de afgelopen maanden tegen de uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg 2 in Delfgauw geprotesteerd. De eigenaar van de manege heeft toestemming gevraagd om uit te breiden van 37 naar 65 paardenboxen. Om de verwachte extra verkeersbewegingen van auto’s met paardentrailers op te vangen zou de weg dan deels verbreed worden en zouden er passeerplekken komen. Daarnaast zouden er in het bos extra parkeerplekken aangelegd worden.

Balans tussen economie, natuur en recreatie in gevaar “Een groot deel van de omwonenden in Klein Delfgauw zijn tegen de uitbreidingsplannen. Ze vrezen dat de weg door de toename van het verkeer gevaarlijker wordt voor de overige weggebruikers. Verder leidt de wegverbreding tot meer autoverkeer, wat tot gevaarlijke situaties met de grote aantallen recreanten kan leiden. Als recreanten de weg te gevaarlijk vinden zal dat uiteindelijk ook zorgen voor lagere omzetten in bijvoorbeeld de horeca in het gebied, “ laat raadslid Amarins Komduur weten. Het Natuur- en MilieuPlatform en de Vrienden van Biesland wijzen in hun protest op de win-win-win situatie die er momenteel in het gebied is door een unieke balans tussen natuur, recreatie en economie. De uitbreiding van de manege en de verbreding van de weg zullen deze balans verstoren.  Volgens de Vogelwacht Delft zullen de effecten van een grotere manege, zoals extra licht en geluid, belangrijke natuurwaarden zoals de weidevogelpopulatie ernstig zullen bedreigen. Gemeenteraad stemt tegen de uitbreiding Alleen Trots is voor de uitbreiding omdat zij menen dat een paar paarden meer in de wei geen extra overlast kan geven. De fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, Eerlijk Alternatief, Gemeentebelangen, Liberaal Lokaal, VVD , CU-SGP en CDA hebben het amendement mee ingediend en gesteund. LPN diende niet mee in, maar heeft wel voor gestemd. Hiermee was een grote meerderheid tegen de uitbreidingsplannen van de manege een feit.

 

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems