Door Amarins Komduur-Daems op 11 december 2016

Plan PvdA tegen kinderarmoede krijgt raadsbrede steun

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft unaniem ingestemd met de motie van de PvdA voor hulp voor kinderen die in armoede leven. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting. De PvdA-fractie is blij dat de motie is aangenomen, want zo kunnen alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen krijgen om mee te kunnen doen aan activiteiten op school en daarbuiten.
Fractievoorzitter Marieke van Bijnen: “Het aantal inwoners dat leeft in armoede in onze gemeente neemt al jaren toe. Vooral het aantal kinderen in armoede is snel gestegen, van ruim 400 kinderen eind 2013 naar ruim 600 kinderen eind 2015. Door het aannemen van de motie moet het College nu met een Kindpakket Armoedebestrijding komen. Dat betekent dat bij de geboorte van een kind, ouders niet de hulp van kraamzorg afslaan omdat de eigen bijdrage van ruim 200 euro niet op te brengen is. Kraamzorg is juist zo belangrijk voor een veilige en gezonde start van de kindertijd. Een kindpakket betekent ook dat kinderen een zwemdiploma kunnen gaan halen en ook- net als andere kinderen uit de klas- kunnen sporten. Of dat ze niet thuis hoeven te blijven als de rest van de school op schoolreis gaat.”
De motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks, CU-SGP, CDA, PvdD, VVD, Gemeentebelangen en Liberaal Lokaal. Het is nu aan het College om in het eerste kwartaal van 2017 met een Kindpakket Armoedebestrijding te komen, samen met alle actieve maatschappelijke partners op dit gebied. Denk aan de kerken, Humanitas, Kernteams, Voedselbank, Jeugdsport- en Cultuurfonds. Het geld voor het Kindpakket komt uit de middelen die de Rijksoverheid aan gemeenten beschikbaar stelt om armoede tegen te gaan.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems