Opmars van vrouwen in de lokale politiek staat al 20 jaar stil