Door Marieke van Bijnen op 13 maart 2014

Nationale Boomfeestdag: PvdA kiest voor bomen!

Op woensdag 12 maart 2014 hebben Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, Eerste Kamerlid en Statenlid Anne Koning en Lijsttrekker van onze eigen afdeling Marieke van Bijnen met hulp van onze boswachter Jenny van Leeuwen en districtshoofd Arjen Siebel van Staatsbosbeheer in het Balijbos een boom geplant. Het thema voor de Nationale Boomplantdag 2014 is ‘Kiezen voor Bomen’, om kiezers en politici ervan te overtuigen dat er meer aandacht voor groen moet komen. De PvdA Pijnacker- Nootdorp is het hier helemaal mee eens en heeft daarom het initiatief genomen om een nieuwe boom in onze gemeente te planten. Het gebied van het Bieslandse bos en de Balij is omringd door Delft, Delfgauw, Zoetermeer, Den Haag, Pijnacker en Nootdorp: hierdoor kan het gebied rekenen op zo’n twee miljoen bezoekers per jaar. Het is een groene oase in druk stedelijk gebied waar het de komende jaren door aanleg van nieuw bos en nieuwe wandelpaden nog groener en toegankelijker wordt. Helaas is het nog onzeker wie in de toekomst het onderhoud en beheer zal gaan oppakken. Dit was een taak van het Rijk, maar omdat het hier geen Ecologische Hoofdstructuur betreft ziet de provincie zich ook niet als de verantwoordelijke voor het onderhoud. Lutz Jacobi heeft tijdens het boomplanten toegezegd zich voor het behoud van dit waardevolle groene gebied in te zullen zetten en aandacht te vragen voor dit gebied dat tussen wal en schip dreigt te vallen in de overdracht van Rijk naar Provincie.
Waarom vindt de PvdA Pijnacker- Nootdorp een groene gemeente van groot belang?
Allereerst hebben veel van onze inwoners bewust de keuze gemaakt om in een landelijke, groene gemeente te wonen in een verstedelijkt gebied van Nederland. We wonen en recreëren heerlijk in het groen. Ook heeft ons groen een belangrijke centrumfunctie voor vele inwoners van omliggende gemeenten. Staatsbosbeheer noemt het groen van Pijnacker- Nootdorp een Topattractie met maar liefst 2 miljoen bezoekers per jaar! Vele mensen genieten hier, van jong tot oud.
Bij het ontwikkelen van onze gemeentelijke toekomstvisie bleek dat kinderen ook gebruik maken en nog meer gebruik willen maken van het groen. Bij de wedstrijd Toekomstvisie, die op initiatief van de PvdA, georganiseerd werd vanuit de Raad heeft de tienjarige Elene Nguyen het idee gelanceerd voor een speeleiland in de Dobbeplas. Haar gedachte was om meer kinderen te laten spelen en recreëren in de Dobbeplas. De PvdA vindt dit een fantastisch idee! Wij willen graag kinderen (en volwassenen) nog meer laten genieten van het groen.
Groen nodigt uit tot gaan bewegen, sporten en ontmoeten. De relatie tussen groen en gezondheid is al jaren geleden door onderzoeker Jolanda Maas van de VU gelegd. Haar onderzoek heeft aangetoond dat mensen die leven in een groene omgeving zich gezonder voelen en zijn. Zeer recent onderzoek van KPMG heeft vastgesteld dat Nederland 400 miljoen euro kan besparen door de wijken groener te maken. Dit omdat er dan minder zorgkosten worden gemaakt en bedrijven minder kosten maken door het vervangen en begeleiden van zieke medewerkers.
Wat zijn de plannen van de PvdA om onze gemeente nog groener te maken?
Wij gaan graag samen met onze boeren, inwoners, ondernemers, tuinders en maatschappelijke organisaties aan de slag om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om onze gemeente groener te maken en groen te houden. Daarnaast willen we de wijken van onze gemeente groener maken door meer bomen te gaan planten, zoals bij het parkeerterrein van Emerald. Ook zijn er nog kansen om het groen van het Balijbos en Dobbeplas nog beter te verbinden met de wijken. Braakliggende terreinen en nog te ontwikkelen terreinen in onze gemeente, zien wij graag groen. Ook als het op tijdelijke basis is. We gaan graag met onze boeren aan de slag om te verkennen welke beheertaken zij op zich kunnen nemen. Dit aansluitend op de pilot ‘Boeren voor Natuur’ van het boerenbedrijf van Jan en Mieke Duijndam. Zoals bekend van de PvdA: initiatieven vanuit onze samenleving helpen wij graag verder op weg!

 

 

Marieke van Bijnen

Marieke van Bijnen

Mijn naam is Marieke van Bijnen, ik ben 29 jaar oud en moeder van Isabelle (4 jaar oud) en Alexander (3 jaar oud). Wij wonen in de nieuwe wijk Keijzershof in Pijnacker. Voorheen hebben wij in Nootdorp gewoond. In mijn leven heb ik door mijn werk en vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke

Meer over Marieke van Bijnen