Door Amarins Komduur-Daems op 13 oktober 2013

Minder regels, meer duidelijkheid in nieuwe welstandsnota

Afgelopen donderdag bespraken we de geactualiseerde welstandsnota. Kunnen we toe met minder regels? Of kan het helemaal welstandsvrij in onze gemeente en gaat de nota nog  niet ver genoeg?
De PvdA is voor vermindering van regeldruk en voor eenduidige regelgeving, maar dan moet wel de rechtszekerheid blijven bestaan voor bewoners en bedrijven over de ruimtelijke kwaliteit van hun woon- en leefomgeving.  Wij zien hiervoor in het voorliggend ontwerp “Welstandsota Pijnacker-Nootdorp 2013” voldoende waarborgen. Het vertrouwen wordt aan inwoners en bedrijven gegevenn om de verantwoordelijkheid op te pakken daar waar het kan: bijvoorbeeld in nieuwbouwwijk Ackerswoude, bij uitstek een locatie om ervaring op te doen met welstandsvrij bouwen.
Maar het is niet overal vrijheid blijheid: het ligt er aan waar in onze gemeente maar ook wat precies iemand wil bouwen. Sommige fracties vinden het voorstel nog niet ver genoeg gaan. Er waren 22 gebieden met verschillende regelregimes: dat zijn er nu zeven. Dat zou volgens sommige fracties als D66 en VVD vereenvoudigd kunnen worden tot één. Ook klonk weer het pleidooi voor het afschaffen van de welstandscommissie. Dat zit nu niet in dit voorstel verwerkt: wel hoeven onze inwoners minder vaak met hun plannen langs deze commissie dan nu het geval is omdat straks niet meer alles getoetst moet worden doordat de regels duidelijker en eenvoudiger gemaakt zijn.
Minder regels zijn wat de PvdA betreft goed als ze bijdragen aan meer duidelijkheid. En als het goed is, worden er dan ook minder vergunningen uitgegeven. En als ik die lijn dan helemaal doortrek, dan geldt ook minder regels= minder vergunningen= minder kosten? De wethouder bevestigde dan ook mijn vraag  dat dan vervolgens onze bewoners dit terug zullen zien in lagere bouwleges.
Donderdag 17 oktober gaan we besluiten of het stuk de inspraak in mag, daarna komt het nog een keer ter besluitvorming terug in de raad.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems