Door Privé: Hans Voerknecht op 18 december 2014

Maak besluiten begrijpelijk

Toen ik begon met mijn werk als fractielid van buiten de Raad had ik één ding helder voor ogen: Ik wil wat we doen in de Raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Ik moet mijn vrouw duidelijk kunnen maken, waarom we besluit x of y nemen. En als ik iets naar buiten wil kunnen uitleggen, vind ik het essentieel, dat ik het zelf begrijp. Want als ik het zelf niet begrijp, hoe kan ik het dan ooit een ander uitleggen.
Daarmee wil ik me niet laten afschepen met verhalen als, dat er advies over is aangevraagd, die uitwees dat het goed was, of dat we het altijd al zo doen. Prima, dat er advies over is, maar laten die adviseurs het dan komen uitleggen. Of in 2 A4-tjes opschrijven hoe het werkt.

Omdat ik niks begreep van de werkwijze rondom verklaring van geen bedenkingen bij Ruimtelijke Ordening heb ik me eens verdiept in de Nota Ruimtelijke-Ordeningsbeleid van onze gemeente, zoals dat in september 2012 is vastgesteld. Wat een volkomen onbegrijpelijk verhaal is dat! En ik maar denken, ik moet dit toch kunnen begrijpen. Ik ben toch behoorlijk thuis in deze materie en ik kan er geen touw aan vastknopen. Januari 2014 heeft onze wethouder van Staalduine daar nog een toelichtende brief over naar de Raad gestuurd. Ook daar is geen touw aan vast te knopen. Toen toch maar eens op de site gekeken, die de overheid heeft gebouwd om uit te leggen, hoe in de praktijk met de wetgeving moet worden omgegaan (www.infomil.nl) Daar staat op een kristalheldere manier uitgelegd hoe er gewerkt moet worden! En die werkwijze wordt door het overgrote deel van de gemeenten ook toegepast. Nu werd het me helemaal te grijs. Waarom gebruikt de gemeente niet de werkwijze, zoals die – ook in overleg met de VNG- wordt voorgeschreven. En gaat ze haar eigen eigenwijze gang? Daarbij ook dingen doend, die juridisch onhoudbaar zijn en door deskundigen uit andere gemeenten wordt uitgelegd als een poging om de wet te omzeilen. Toen ik navroeg, hoe dat indertijd was gegaan met de bespreking in de Raad, bleek dat er juridisch advies was gegeven. Dat juridisch advies wil ik graag een zien. Ik ben benieuwd welke jurist er is geweest, die een dergelijke werkwijze, die ingaat tegen de werkwijze van de wet en zoals die staat beschreven op www.infomil.nl.

Een raadslid van een andere partij vond, dat ik moest uitgaan van vertrouwen. Dat ben ik niet met hem eens. Ik vind dat je moet uitgaan van dat je het begrijpt en dus moet kunnen uitleggen wat je doet. Juridisch advies is prima, maar dat moet leiden tot een voor de Raad begrijpelijk verhaal van niet meer dan 1 à 2 A4-tjes. Ik vind een verder black-box-verwijzing naar extern advies onacceptabel. Daar gaat iets mis in de balans tussen de wereld van gewone mensen en de wereld van accountants, experts en advocaten. En krijgen veel mensen bij de politiek een houding van:”Gooi maar in mijn pet.” En wordt het raadswerk steeds meer een onnavolgbaar gebeuren. Het lukt Robert Dijkgraaf toch ook om de relativiteitstheorie en de (on)eindigheid van het heelal begrijpelijk te maken en Freek Vonk de werking van gif in het dierenrijk kristalhelder uiteen weet te zetten. Waarom kunnen we dan niet een begrijpelijke en toegankelijke Nota Ruimtelijke Ordeningsbeleid in elkaar zetten, die niet hele stukken van de wet overschrijft, maar die gewoon de dingen aangeeft die de Raad moet weten om een afgewogen besluit te nemen? En zeker daar waar afgeweken wordt van de voorgeschreven werkwijze en de risico’s die dat met zich brengt.

Privé: Hans Voerknecht

Privé: Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat,

Meer over Privé: Hans Voerknecht