Door Hans Voerknecht op 29 april 2014

Laten we stoppen met de stigmatisering van de PvdA, te beginnen bij onszelf

Op dit moment zit de PvdA nogal in het verdomhoekje. Terwijl de regering en met name het PvdA-smaldeel daarin topprestaties levert, is er een beeld ontstaan, waarin de PvdA zo ongeveer niets goeds meer kan doen en zelfs PvdA-ers zelf vinden dat de partij zichzelf moet heruitvinden. Alsof we een compleet nieuw spoor nodig hebben. Het probleem is, dat we steeds weer geneigd zijn te wijken voor de beeldvorming die de tegenstanders van de PvdA creëren en daarbij met de blik van die buitenstaanders naar onszelf kijken. Nu zijn we zelfs weer geneigd om de termen ‘activeren en verbinden’ te verlaten, omdat de andere partijen in de raad daar een karikatuur van hebben gemaakt.

Waar veel PvdA-ers zich nauwelijks van bewust zijn, is dat er een in het begin van de 20e eeuw ontstaan karikatuur van de (toen nog SDAP, nu: ) PvdA is gecreëerd. Een inmiddels wijdverbeid volksgeloof.

Het is het beeld, dat ik van huis uit heb meegekregen: Dit land gaat naar de flikker als de Socialisten aan de macht komen (nee, niet Sociaal-Democraten, in de kringen waar ik het over heb, wordt over de PvdA gesproken als over de Socialisten). En mede dankzij de kwaliteitskrant, die in die kringen, en bij ons thuis, wordt gelezen (die met een T begint en niet op –rouw eindigt) wordt dat beeld steeds weer herbevestigd en versterkt. Alles wat misgaat in ons land is op een onnavolgbare wijze uiteindelijk altijd weer aan de PvdA te wijten. En het beeld, dat je krijgt opgedrongen (en ik heb me echt lang genoeg in deze kringen van de bevolking gevonden om erop te kunnen zweren, dat dit beeld echt waar is) ziet er als volgt uit: In wezen is de PvdA er op uit om het geld uit de zakken van de hardwerkende Nederlanders te kloppen en te doen verdwijnen naar die socialistische nietsnutten. En wie wil er nu niet tot die hardwerkende Nederlanders horen? De slogan van die krant is ook niets anders dan een bevestiging hiervan. Wij, wakker Nederland, tegenover die linkse lapzwansen en profiteurs.

Het grote probleem is, dat wij PvdA-ers steeds weer wijken voor die beeldvorming. Het mooiste voorbeeld daarvan is het ‘kwartje van Kok’. Nog steeds door populistische en liberale groeperingen gebruikt om de PvdA neer te zetten als een partij die graait bij de hardwerkende autobezittende Nederlander. Ik heb nog nooit, maar ik kan natuurlijk wat gemist hebben, een PvdA-er gezien, die geprobeerd heeft dit beeld recht te zetten. Het is een maatregel, die in 1991 in het toenmalige kabinet Lubbers-Kok door CDA-staatssecretaris van Amelsfoort is uitgevoerd. De reden van de invoering van Tussenbalans 1991 was om de tekorten op de rijksbegroting terug te dringen die ontstaan waren door economische stagnatie.

Aangezien dit pakket tevens maatregelen bevatte die de kosten van het Openbaar Vervoer zouden doen stijgen werd besloten tot een gelijke verhoging van de kosten van autogebruik via de accijnsverhoging. Kortom een maatregel van een CDA-bewindsman in een kabinet met een CDA-premier. Met evenveel, of misschien wel meer, reden zou dit het ‘kwartje van Lubbers’ genoemd kunnen worden.

Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk, dat wij, en nog steeds, dit soort beeldvorming over ons heen laten komen en nog steeds niet bijstellen, zelfs meer dan 20 jaar na dato.

Ik denk, dat het schadelijk en dom is om te blijven volharden in het lijdzaam ondergaan van dit gesundes Volksempfinden. Juist door steeds opzij te gaan, worden de mensen die dit soort beelden verspreiden versterkt in het idee dat ze gelijk hebben. Dus laten we ons vooral actief en openlijk inzetten voor de dingen waar we voor staan. Maar ook: Laten we vooral die karikaturen die de buitenwereld van de PvdA heeft, versterkt en in stand houdt, klip en klaar benoemen. Want alleen dan kun je ze onschadelijk maken.

En: laten we pal blijven staan voor “Activeren en verbinden” en dat ook uitdragen. Wat is er trouwens in godsnaam mis met activeren en verbinden? Wie kan daar nou in gemoede tegen zijn?

Hans Voerknecht

Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat,

Meer over Hans Voerknecht