Door Privé: Jan Zandijk op 18 september 2013

Ingezonden brief Telstar over Cultuurbeleid. ‘Wat blijft, komt nooit terug’

De Telstar publiceerde vandaag een ingezonden brief van Jan Zandijk over de plannen van het College op het gebied van kunst en cultuur:
Cultuur: ‘Wat blijft, komt nooit terug’ Deze dichtregel van de dichter Jan Eijkelboom las ik zaterdag in de krant en ik dacht meteen aan het debat op donderdag 12 september jongstleden in de gemeenteraad over de visie op cultuur. Want het ziet er naar uit dat als gevolg van de plannen van het College van alles op het gebied van  kunst en cultuur in onze gemeente dreigt te verdwijnen, waarbij het de vraag is of het ooit terugkomt. Het College heeft in een nota zijn ‘Visie op cultuur’ geëtaleerd, nadat al vlak voor de zomervakantie door de meerderheid van de raad ingestemd was met ingrijpende bezuinigingen en een andere verdeling van de cultuursubsidies. Het Cultuurplatform had wel van zich laten horen met de boodschap (samengevat) bezint eer gij begint, breng eerst de gevolgen van eventuele bezuinigingen in kaart, wij willen meedenken, verdeel de pijn anders. En organiseerde een protestoptocht, vermoedelijk de allereerste in de rijke geschiedenis van onze gemeente. Wij, de fractie van de PvdA, hebben wethouder Van Alphen (Groen Links) opgeroepen om toch eerst en vooral in gesprek te gaan met de instellingen die aangeven in grote problemen te komen. Wij hebben hem geadviseerd: wees activerend en verbindend! Onze oproep bleek aan dovemansoren gericht. Wij wilden in de raad de discussie hierover aangaan, wij wilden de besluitvorming uitstellen (niet afstellen!), maar kregen van onze toenmalige coalitiegenoten te horen dat dit niet op prijs werd gesteld. Er is al een beetje zicht op het effect van het aangekondigde beleid op het gebied van kunst en cultuur: vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun vereniging zien het niet meer zitten, hun enthousiasme heeft een forse deuk gekregen en er zijn organisaties die overwegen binnen afzienbare tijd hun tent te sluiten. Dan gaan er veel voor onze inwoners mooie dingen verdwijnen. In het debat van afgelopen donderdag ging het over de nota met daarin de visie op cultuur in onze gemeente. Het is de eerste keer dat de gemeente met een dergelijke visie komt. De PvdA is blij dat er eindelijk gerichte aandacht voor cultuur is in de vorm van een nota. Cultuur is niet meer een toevallig bijproduct van het rijke verenigingsleven, maar wordt nu ook gebruikt om sociale en economische ambities van de gemeente te verwezenlijken. De gemeente gaat alleen niet zelf die doelen halen, maar rekent hiervoor op de organisaties en de vele vrijwilligers: diezelfde organisaties die aan het begin van deze zomer te horen kregen dat ze over twee jaar niet meer hoeven te rekenen op subsidie vanuit de gemeente.  Reden voor het Cultuurplatform om negatief te adviseren op deze nota.  De organisaties willen voordat de visie wordt vastgesteld half oktober in gesprek om samen met een alternatief plan te komen, waarin de ambities gehaald worden en zoveel mogelijk van het culturele leven blijft bestaan. Win-win zou je denken, maar deze uitgestoken hand lijkt te worden genegeerd. Hier wil de meerderheid in de gemeenteraad niet op wachten. Wij hopen op voortschrijdend inzicht. De wethouder meldde jongstleden donderdag dat hij voldoende heeft gesproken met de organisaties en dat hij het gesprek zal voortzetten om te komen tot een goede Uitvoeringsregeling, gebaseerd op de visie. Maar ja, ‘de andere kant’ denkt daar dus anders over. In onze ogen is de houding van het College niet activerend en verbindend. Wat ongelofelijk jammer, en een gemiste kans. Want wat blijft, komt nooit terug.

Jan Zandijk PvdA Pijnacker-Nootdorp

 

Privé: Jan Zandijk

Privé: Jan Zandijk

Jan Zandijk (1950) was jarenlang directeur/bestuurder van diverse hulpverleningsorganisaties. Daarnaast vervult hij functies in raden van toezicht en besturen van fondsen. Sinds 2000 is hij ondernemer met een eigen adviesbureau. Hij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat en voert deze uit. Daarnaast is hij coach, supervisor en geregistreerd mediator. Hij helpt organisaties bij veranderingen, is altijd gericht

Meer over Privé: Jan Zandijk