Door Privé: Eric Biesmeijer op 11 september 2013

In Memoriam: Wim Roders

Op 7 september is Wim Roders overleden, 84 jaar oud.
Wim zat al begin jaren-60 in het bestuur van de afdeling Delft-Zuid. Na zijn vertrek naar Pijnacker is hij  enkele decennia een actief en sturend lid geweest van ons afdelingsbestuur. Met zijn kritische en zelfbewuste stijl kon je niet om hem heen. Als een netwerker avant la lettre oefende hij vooral achter de schermen veel invloed uit. Mede ook doordat hij lang voorzitter was van wat nu Rondom Wonen is. Iedereen moest zo wel rekening met hem houden en hij was in de lokale politiek dan ook een erkende en gerespecteerde autoriteit. Zo leidde hij regelmatig de debatten voor de raadsverkiezingen die politieke partijen gezamenlijk organiseerden. Verder is hij ook mentor geweest van Mieke van der Kuij en Leo Suiker.
Wim Roders was niet iemand die met name gericht was zich politiek naar buiten toe te manifesteren. Eerder was hij iemand die zorgt dat de partij een goed platform is voor het maken van sociale politiek. Wim, dank voor jouw inzet.

Het bestuur

Privé: Eric Biesmeijer