Door Hans Voerknecht op 22 april 2015

Huisvestingsverordening en verzamelplan

Afgelopen raad was de huisvestingsverordening aan de orde. Hierover gaat pas in september besloten worden, maar we mochten onze mening nu al ten beste geven. Het gaat er om in welke prioriteitsvolgorde sociale woningbouw verdeeld gaat worden. De PvdA bracht in, dat het wel leuk is om hierover te filosoferen, maar dat er eigenlijk niks te verdelen is. Als de mensen met een urgentieverklaring en de statushouders aan een woning hebben geholpen is de koek wel ongeveer op. Er is namelijk gewoon veel te weinig sociale woningbouw in Pijnacker-Nootdorp. Kortom, laat de gemeente nou eerst eens zorgen voor meer sociale woningbouw. En dat kan volgens ons best. De andere fracties en ook de wethouder deelde onze visie, dat er veel te weinig sociale (huur-)woningen zijn, maar deelden (op Groen Links na) onze visie, dat er best meer sociale woningbouw gerealiseerd kan worden, niet. Wethouder van Staalduine deelde mee, dat er in het overleg in Haaglanden verband echt het uiterste is uitgehaald, maar dat kan niet voorkomen, dat de hoeveelheid sociale woningen daalt, omdat veel woningcorporaties genoodzaakt zijn sociale huurwoningen te verkopen (of soms zelfs te slopen). Een curieus moment deed zich nog voor, toen wij meldden dat zelfs voor het onderbrengen van statushouders Pijnacker-Nootdorp achterloopt. Wethouder van Staalduine meldde echter trots, dat Pijnacker juist voor loopt. Volgens de gegevens van het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) klopt dat echter niet. Wel zijn er in januari nog 21 statushouders gehuisvest volgens het COA. Maar Pijnacker-Nootdorp moet er in het tweede kwartaal 2015 nog wel 30 bij huisvesten.

Verzamelplan
Verder was het verzamelplan aan de orde. Verheugend was, dat de gemeente de ondeugdelijke werkwijze met het al dan niet vereist zijn van een verklaring van geen bedenkingen had aangepast. Op initiatief van de PvdA. Een nogal technische aangelegenheid, waar we in een andere blog gedetailleerd op ingaan.  Er was veel gesteggel over de ontwikkelingen aan de Dorpsstraat in Nootdorp. Met name Eerlijk Alternatief maakte hier een nummer van. Maar los van het gekrakeel of de ontwikkeling wel aan de juiste marktpartij is of wordt gegund, vinden wij de gewenste ontwikkelrichting (starterswoningen) een zeer gewenste. We hadden ook wat aarzelingen bij de ontwikkelingen aan de Zuideindseweg 71 in Delfgauw. De intensieve veehouderij aldaar houdt ermee op, en het ziet er dus naar uit, dat de belasting van de kwetsbare omgeving verminderd kan worden. Maar het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren en met de algemene aanduidingen van de functie, die er op dit adres mogelijk wordt, weet je dat niet zeker. Wij vinden daarom eigenlijk, dat niet zomaar afgezien kan worden van een verklaring van geen bedenkingen (en dus eenuitgebreide procedure volgens de WABO, ofwel de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). Aan de andere kant klopt het wat wethouder van Staalduine zegt, het zit er dik in , dat de situatie er aanmerkelijk op vooruit gaat. Maar dat is dan waarschijnlijk ook een mogelijkheid. Dat we het afzien van een uitgebreide WABO-procedure van voorwaarden voorzien. (Dus dat de situatie er aanmerkelijk op vooruit moet gaan, om de normale en niet de uitgebreide procedure te moeten volgen). Want dat mag namelijk, volgens de Wet.

Hans Voerknecht

Hans Voerknecht

Hallo, ik ben Hans Voerknecht, ik woon sinds 1992 in Pijnacker. Ik heb 3 jonge kinderen (8, 7 en 4) en ben 54 jaar. Wat mij in de Partij van de Arbeid aanspreekt is dat het een partij is die staat voor samen en solidair een maatschappij maken, maar ook dat het er om gaat,

Meer over Hans Voerknecht