11 september 2015

Hoogheemraadschap Delfland zet bijstandsgezinnen in de kou

Op dit moment hoeven mensen met een laag inkomen geen zuiveringsheffing te betalen aan het waterschap Hoogheemraadschap Delfland. Maar het Hoogheemraadschap Delfland wil hiermee stoppen. Dit slechte nieuws stond in het coalitie-akkoord van het Hoogheemraadschap Delfland. De kwijtschelding voor de zuiveringsheffing wordt in stappen afgebouwd. In 2016 is nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en in 2017 stopt het helemaal. In Delfland gaat het voor een gezin in 2017 om 283,14 euro per jaar, een fors bedrag dus. Gezinnen in de bijstand komen nu al structureel geld tekort volgens het Nibud. Dus gezinnen komen in financiële nood, gaan bezuinigen op essentiële levensbehoeften en wie weet gaat het zo ver dat gemeente deze mensen aan het loket krijgt omdat ze niet langer de rekeningen kunnen betalen. Een funeste maatregel en voor de PvdA in alle gemeenten in het gebied van het Hoogheemraadschap een onacceptabele stap.

PvdA Pijnacker-Nootdorp stelde in de laatste gemeenteraad voor het zomerreces daarom mondelinge vragen aan de wethouder sociale zaken, Bernhard Minderhoud. Uit de beantwoording bleek dat het College van B&W nog totaal niet doorhad, dat er een serieus probleem ligt. (klik hier voor de beelden, agendapunt 9, vragenuur)  . In de zomer hebben Marieke van Bijnen en Amarins Komduur van de PvdA-fractie in Pijnacker-Nootdorp het probleem nogmaals meermalen bij het College onder de aandacht gebracht. De ernst van het probleem is inmiddels duidelijk bij het College. Op 2 september is wethouder Minderhoud van Pijnacker-Nootdorp met de andere wethouders sociale zaken uit de regio in een gesprek met Delfland geïnformeerd over het mogelijk stoppen van de kwijtschelding. De wethouders hebben toen hun zorgen over de gevolgen van dit voornemen op tafel gelegd bij het Hoogheemraadschap.

De plannen voor kwijtschelding zijn helaas nog niet van de baan. Daarom doet de PvdA een klemmend beroep op de collega’s VVD, CDA, D66 en GroenLinks om hun partijgenoten ertoe te bewegen deze maatregel te stoppen. Want het doorgaan ervan zou funest zijn voor mensen met een laag inkomen.