Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 7 april 2017

GroenLinks en PvdA blij met samenwerking met Stichting Leergeld

GroenLinks en PvdA in Pijnacker-Nootdorp zijn erg blij dat het College heeft besloten in te stemmen met het ondersteunen van schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Het College gaat dit vorm geven door samen te werken met Stichting Leergeld uit Zoetermeer. Dit valt te lezen in het verslag van de Collegevergadering van 14 maart. Meer zal bekend worden in mei als het College de gemeenteraad informeert over het armoedebeleid. PvdA en GroenLinks hebben het College deze raadsperiode al meerdere keren gevraagd deze groep kwetsbare kinderen beter te ondersteunen. In november 2016 stemde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp unaniem voor de motie om in Pijnacker-Nootdorp met een kindpakket te komen. Deze motie was opgesteld op initiatief van de PvdA. Het kindpakket geeft hulp aan alle kinderen in de gemeente die in armoede leven. Een kindpakket betekent bijvoorbeeld dat kinderen een zwemdiploma kunnen gaan halen en ook- net als andere kinderen uit de klas- kunnen sporten. Of dat ze niet thuis hoeven te blijven als de rest van de school op schoolreis gaat. Of dat ze hun verjaardag kunnen vieren en kunnen trakteren in de klas als ze jarig zijn. Aan het College was gevraagd om in het eerste kwartaal van 2017 met een Kindpakket Armoedebestrijding te komen. De samenwerking met Stichting Leergeld is een eerste stap naar zo’n kindpakket en PvdA en GroenLinks zijn benieuwd naar de verdere invulling van het Kindpakket in Pijnacker-Nootdorp.

Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems