Door Amarins Komduur-Daems op 19 januari 2014

Grip op groen: geen chemische onkruidbestrijding

De gemeenteraad besprak de Nota Grip op Groen. Mijn inbreng ging over zorgen over achterstallig onderhoud en over stoppen met chemische onkruidbestrijding: dat is beter voor het milieu, onze gezondheid en de bijen.Er moet op groenonderhoud bezuinigd worden, maar dit moet niet ten koste van de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit gaan. In tijden van bezuiniging moeten we goed kijken waar het een tandje minder kan en zeker bij groenonderhoud kun je besparen. Echter: er staat in de bijlage ook een risico gesignaleerd dat minder onderhoud uiteindelijk kan leiden tot hogere restauratiekosten of eerder moeten vervangen. De wethouder vergeleek het met iets minder vaak de buitenboel schilderen: dan kunnen je kozijnen ook eerder aan vervangen toe zijn. Is dit niet de rekening doorschuiven naar de toekomst? Pennywise, poundfoolish? Wethouder van Staalduine kon ons gelukkig verzekeren dat er een vinger aan de pols gehouden wordt voor wat betreft de achteruitgang in kwaliteit, zodat we straks niet voor een grote kostenpost komen te staan als we ineens veel meer bomen en struiken compleet moeten vervangen. Volgens van Staalduine was er de afgelopen jaren eigenlijk ‘teveel’ kwaliteit geleverd: minder geld uitgeven aan onderhoud betekent nog steeds een acceptabele kwaliteit van het groen. Monique de Veld (CDA) stelde terecht een vraag over het gebruik van social return: het inschakelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor het groenonderhoud. Hier krijgen we nog een antwoord op, maar via de regelingen voor duurzaam inkopen is dit waarschijnlijk al goed geborgd. Ik heb ook een vraag gesteld over onkruidbestrijding, vanaf 2015 zijn er geen chemische middelen meer toegestaan vanuit  wettelijke verplichting. Voor de bijen en onze gezondheid is het heel goed te weten dat het bij ons in Pijnacker-Nootdorp al enkele jaren niet meer toegepast wordt. Helaas gebruiken particulieren en hoveniers deze middelen nog wel, daarom heb ik gepleit dat de gemeente hier duidelijker een voorbeeldrol in moet pakken en inwoners en bedrijven wijzen op goede biologische alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen. Liefst hebben we dat niemand meer gif gebruikt om onkruid tegen te gaan.Beter voor het milieu, voor onze gezondheid en voor de bijen!

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems