Door Privé: Amarins Komduur-Daems op 18 maart 2014

De vijf van lijst vijf

Wij zetten ons in voor werk en een fatsoenlijk inkomen voor onze inwoners, goede zorg dichtbij en een einde aan het tekort aan betaalbare woningen. De vijf speerpunten van lijst vijf op een rij:

  1. Wij willen de armoede aanpakken en willen geen enkel kind meer onder de armoedegrens.
  2. Wij willen een Pijnacker-Nootdorp waar jong en oud kan meedoen, een baan heeft en een fatsoenlijk inkomen krijgt.
  3. Wij willen goede zorg dichtbij onze inwoners door wijkgebonden activiteiten, mantelzorgondersteuning, zorgnetwerken, ouderenbeleid en een goede informatievoorziening: maatwerk dus.
  4. Wij willen meer goedkope en middeldure woningen bouwen om het schreeuwende tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en senioren eindelijk op te lossen.
  5. Wij willen ons rijke verenigingsleven behouden, dat betekent niet verder bezuinigen op cultuur en echt luisteren naar de goede ideeen van de verenigingen.
Privé: Amarins Komduur-Daems

Privé: Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Privé: Amarins Komduur-Daems