Door Privé: Redactie op 14 november 2013

Concept kandidatenlijst en verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezing 2014

Een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie onder leiding van Gemma Smid heeft een ontwerpkandidatenlijst opgesteld. Deze ontwerpkandidatenlijst is vandaag aan de leden van de afdeling Pijnacker-Nootdorp verzonden. De complete lijst inclusief toelichting is ook hieronder te vinden.

Ook het conceptverkiezingsprogramma staat vanaf vandaag op de website. Deze kunt u hier vinden.

Op 27 november as. worden tijdens de ALV de lijst en het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld.

 ////////////

Hierbij bieden wij het advies aan van onze commissie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Verspreid over een aantal sessies heeft onze commissie gesprekken gevoerd met alle kandidaten die opteerden voor een verkiesbare plek. Wij werden daarbij aangenaam verrast door de diversiteit, het hoge niveau en de kwaliteit. Hier was bijna sprake van een luxeprobleem. Alle kandidaten toonden zich gemotiveerd en betrokken en zijn naar ons oordeel geschikt voor een plaats op de lijst. Sommige kandidaten hebben expliciet aangegeven wel ambitie te hebben maar op korte termijn nog onvoldoende tijd vrij te kunnen maken. Voor hen geldt dat we ze een plek hebben gegeven die past bij de inzet die ze de komende 4 jaar wel kunnen leveren.

Bij het bepalen van de volgorde zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

  • borging van het succes van de huidige fractie. De PvdA fractie heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en een zeer constructieve bijdrage geleverd aan het bestuur van de gemeente.
  • continuïteit, ook naar de toekomst toe, zeker gezien het feit dat de nummer 1 en 2 nu ook al actief zijn in de fractie
  • competenties
  • afspiegeling (man/vrouw, jong/oud, samenstelling bevolking)
  • partijverleden

Tot slot zijn we er vanuit gegaan dat de lijsttrekker de beoogde fractievoorzitter is en dus er bewust voor kiest om de komende 4 jaar in de gemeenteraad te blijven. Dat betekent dat een ambitie om wethouder te worden niet gecombineerd kan worden met lijsttrekkerschap.

Wij gaan er vanuit, en hebben dat ook zo met de kandidaten besproken, dat de nummers 1 tot en met 6 de komende 4 jaar actief bijdragen aan de fractie. Ook als ze niet gekozen worden. Op deze manier willen we een brede groep creëren met perspectief voor de volgende periode maar ook de wellicht kleine fractie steunen bij hun werk. Dit zal vooral ook een rol spelen bij de onderhandelingen.

We zijn van mening dat er op de lijst voldoende kandidaten staan die geschikt zijn voor het wethouderschap. Wij doen in onze lijst geen aanbeveling aangezien dit naar onze mening afhankelijk is van het te vormen college en de in te vullen portefeuille. De hierboven genoemde brede fractie zal zich daar t.z.t. over moeten uitspreken.

Tot slot is nog vermeldingswaardig dat er 2 kandidaten waren voor het lijstduwerschap. Beiden zeer ervaren en met veel verdiensten voor de partij. Om aan te geven dat de afdeling zijn inzet in de afgelopen periode zeer gewaardeerd heeft hebben we er voor gekozen om Nico de laatste plek te geven met Leo als sterke kompaan.

We hebben een lange lijst aan kandidaten. We hebben er voor gekozen om voor de eerste 6 aan te geven wat hun geboortejaar is, hun werkzaamheden buiten de politiek en een zeer korte omschrijving van de kwaliteit die geleid heeft tot dit voorstel.

Wij hebben ons met plezier van onze taak gekweten.

Arnaud Burgess, Jan Zandijk en Gemma Smid