Door Privé: Jan Zandijk op 18 september 2013

College komt gemaakte afspraak over fietsverbod niet na

Het College zou voor de zomer het fietsverbod evalueren, maar dit is niet gebeurd. De PvdA-fractie Pijnacker-Nootdorp heeft zich in de gemeenteraad sterk gemaakt voor een versoepeling van het fietsverbod op het Raadhuisplein en in het aangrenzende Emmapark in Pijnacker. Dit werd ingegeven door vele reacties van zowel ondernemers als fietsers die het ingestelde verbod onzinnig vonden.
Het College heeft eind 2012 bepaald niks te willen veranderen aan de regels in afwachting van een evaluatie, die zou plaatsvinden voor de zomervakantie van 2013. De gemeenteraad zou eveneens voor de zomervakantie geïnformeerd worden over de uitkomsten.
Omdat er begin september jl. nog geen informatie was, heeft de PvdA-fractie aan het College een aantal vragen gesteld, die zijn beantwoord (zie bijlage). Hieruit blijkt onder meer, dat de evaluatie heeft plaatsgevonden tijdens de zomervakantie.
De PvdA stelt vast, dat de evaluatie niet heeft plaatsgevonden voor de zomervakantie, zoals was toegezegd. Dat betreuren wij zeer, te meer daar we nog steeds regelmatig klachten horen van zowel ondernemers als fietsers over de onzin van het verbod.
De Pvda verwacht op basis van deze antwoorden dat het College zeer binnenkort met de uitkomsten van de evaluatie komt en met een voorstel tot aanpassing van de regels. De PvdA wil dan ook op korte termijn zien dat er betere en duidelijkere regels voor het verkeer op het Raadhuisplein zullen gaan gelden.

13UIT13231 beantwoording vragen PvdA evaluatie fietsverbod Raadhuisplein

Privé: Jan Zandijk

Privé: Jan Zandijk

Jan Zandijk (1950) was jarenlang directeur/bestuurder van diverse hulpverleningsorganisaties. Daarnaast vervult hij functies in raden van toezicht en besturen van fondsen. Sinds 2000 is hij ondernemer met een eigen adviesbureau. Hij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat en voert deze uit. Daarnaast is hij coach, supervisor en geregistreerd mediator. Hij helpt organisaties bij veranderingen, is altijd gericht

Meer over Privé: Jan Zandijk