Door Amarins Komduur-Daems op 13 oktober 2013

Burgemeestersreferendum is mogelijk

De PvdA is blij dat de Kiesraad heeft aangegeven dat een burgemeestersreferendum mogelijk is. Afgelopen donderdag was er een debat in de gemeenteraad over de te volgen procedure bij de burgemeestersbenoeming. Deze is in gang gezet nu burgemeester Buddenberg aangegeven heeft niet voor een derde termijn te gaan. Er moeten afspraken gemaakt worden over het inrichten van het proces en over de snelheid waarmee de gemeenteraad hiermee aan de slag wil gaan.  D’66 heeft een voorstel gedaan hoe de inwoners bij het opstellen van de profielschets te betrekken.  Alle partijen gaven aan de voorkeur te geven aan een zorgvuldige boven een snelle procedure en ook de inwoners bij het proces te willen betrekken.
Ook werd de PvdA door de collegafracties aan de tand gevoeld over het voorstel om de mogelijkheden van een referendum uit te zoeken. Dit omdat het referendum niet meer in de Gemeentewet zou staan. Toen andere fracties er op wezen dat een referendum wettelijk niet meer zou kunnen en kennelijk in verwarring raakten door het gebruik van het begrip referendum, gaf Amarins Komduur aan dat het vooral gaat om het idee van het oude referendum: geef onze inwoners de kans om mee te stemmen over de nieuwe burgemeesters.
Het burgemeestersreferendum an sich staat inderdaad niet meer zo genoemd in de wet, daar hadden de collegafractievoorzitters die dit opmerkten gelijk in. De PvdA doelde met het woord referendum in het voorstel dan ook op het brede begrip referendum zoals iedereen dat kent, niet op het burgemeestersreferendum oude stijl zoals van 2001 tot 2008 in de gemeentewet stond. Amarins Komduur benadrukte dat het er vooral om gaat de inwoners te betrekken en invloed te geven op de keuze van een nieuwe burgemeester en dat dit het beste kan op de manier zoals in de geest van een referendum.
De PvdA is dan ook erg blij dat de Kiesraad op 8 oktober in het AD bevestigde dat een referendum over elk onderwerp georganiseerd kan worden, ook over een burgemeestersverkiezing.
De PvdA-fractie heeft in een eerder bericht al aangegeven de juridische en praktische mogelijkheden verder te willen onderzoeken. De reactie van de Kiesraad bevestigt de PvdA in het idee dat een referendum mogelijk moet zijn, juist ook door mogelijke combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Eerdere burgemeestersreferenda in 2002 hebben laten zien dat juist door deze combinatie met gemeenteraadsverkiezingen er een voldoende hoge opkomst mogelijk kan zijn.
De PvdA blijft dan ook voorstander van een referendum omdat wij vinden dat onze inwoners mee moeten kunnen beslissen over wie hun nieuwe burgemeester wordt.

Amarins Komduur-Daems

Amarins Komduur-Daems

Mijn naam is Amarins Komduur, ik ben 40 jaar en samen met mijn dochter van acht en mijn echtgenoot woon ik in Nootdorp. Ik zit sinds vijf jaar in de gemeenteraad en daar houd ik mij  vooral bezig met ruimtelijke ordening, economie, duurzaamheid en wonen. Daarnaast ben ik lid van de Rekenkamercommissie. In het dagelijks leven ben ik strategisch communicatieadviseur en

Meer over Amarins Komduur-Daems