Door Saskia Kleewein op 1 februari 2014

Bouwkavels te koop, tijd voor èchte samenwerking

Afgelopen dinsdagavond waren alle raadsleden uitgenodigd door het bestuur van bedrijvenpark de Boezem voor een gesprek. Aanleiding was de door het college voorgestelde “uitruil” van de gronden Boezem-Oost en Ruyven-Zuid (onderdeel van de Ruimtelijke Structuurvisie tot 2040). Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er meer dwars zat dan deze uitruil alleen. De ondernemers zijn niet alleen te spreken over de voorgestelde uitruil, ook zijn ze niet tevreden over hoe de gemeente de verkoop van gronden aanpakt in tijden van economische crisis, van afnemende vraag en van groot aanbod in de regio. Deze tijd vraagt om een andere aanpak en onze ondernemers hebben daar goede ideeën over.
Ik vind het prijzenswaardig dat ondernemers het initiatief nemen, het einde van de economische crisis zien en geloven in de toekomst van hun bedrijventerrein. Optimisme is prachtig en aanstekelijk, maar realisme is op zijn plaats. Probleem blijft dat er in een overvloed aan bedrijfsruimte is en aan bouwgrond die te koop staat. Ook in onze regio. Daar kan (helaas) geen commerciële ambtenaar, gewijzigd bestemmingsplan of Businesspark Haaglanden tegenop.
Als de avond met de ondernemers van de Boezem één ding duidelijk gemaakt heeft is het wel dat de verkoop van Boezem Oost alleen van de grond kan en zal komen als ondernemers en gemeente hier ècht in gaan samenwerken en echt iets willen veranderen. Dat kan alleen als iedereen bereid is om water bij de wijn te doen. Of misschien zelfs wijn bij het water. Want op deze manier doorgaan heeft waarschijnlijk als enig resultaat dat de TE KOOP-borden groter worden. En ook de frustraties.

Saskia Kleewein

Saskia Kleewein

Sinds 2006 woon ik met echtgenoot Dirk Bazuin en onze twee kinderen met veel plezier in Nootdorp. Mijn motivatie om de lokale politiek in te stappen is dat ik slecht tegen sociale ongelijkheid en sociaal onrecht kan. En omdat ik graag mee wil doen. “Decisions are made by those who show up”. Een sterk links

Meer over Saskia Kleewein