Blog: Begrotingsraad op 5 november jl.: een foute film en hoe het een dag eerder anders was