Door Privé: Jan Zandijk op 8 november 2013

Blog: Begrotingsraad op 5 november jl.: een foute film en hoe het een dag eerder anders was

Heel even dacht ik op dinsdagavond 5 november jl. in een foute film terecht te zijn gekomen. Aan de orde was de begroting 2014 – 2017 van onze gemeente. Tot mijn stomme verbazing begonnen de fracties van VVD, CDA en D66 omstandig uit te leggen wat ze allemaal hebben bereikt in de afgelopen periode. In coalitieverband, een coalitie waar De PvdA ruim 3 jaar met genoegen ook deel van uit heeft gemaakt. De fractie van Gemeentebelangen ging daarna omstandig uitleggen dat een fusie met Lansingerland niet aan de orde kan zijn. Ik moest echt even bij de les gehaald worden. Ik dacht tijdens deze referaten: waar gáát dit over? Zit ik in een verkeerde film? We zouden het toch over de gemeentebegroting gaan hebben?
Maar de raad heeft in deze periode nog zo’n 4 maanden te gaan en er staan heel wat besluiten op stapel. Wij hebben in onze bijdrage aan het debat aangegeven op welke punten wij aanscherping van de plannen willen. De spreektekst van fractievoorzitter Amarins Komduur is elders op de website te vinden. Wij hebben weer aandacht gevraagd voor het subsidiebeleidskader en hebben geprobeerd om via een amendement voor elkaar te krijgen, dat de druk die de instellingen voor cultuur nu voelen door de afgekondigde bezuinigingen zal kunnen afnemen door het instellen van een noodfonds waarop organisaties nu een beroep kunnen doen als ze dreigen om te vallen. Wethouder Van Alphen hoorde ons amendement stoïcijns aan en, zoals we konden verwachten, raadde het de raad af met ons amendement in te stemmen, doof als hij blijft voor de geluiden uit de samenleving dat zijn aanpak c.q. die van het College eerder verwijdert dan verbindt.
Het was ver na middernacht toen er werd gestemd. Wij hebben toen ons amendement aangehouden en zullen het weer uit de kast halen als we over de criteria gaan praten waaraan subsidieverzoeken vanuit de cultuursector moeten gaan voldoen. Maar, weer een kans gemist om voor even rust in de tent te creëren om daarna alle creativiteit aan te boren die er bij de organisaties zelf zit om te werken aan alternatieve inverdienmogelijkheden en beperkingen van kosten waar maar enigszins mogelijk.
Het was ver na middernacht. Ik was blij dat deze film was afgelopen. De volgende ochtend werd ik met een kater wakker. Nooit meer zo’n slechte film graag!
Gelukkig was dat niet het geval tijdens de avond over Wijkgericht Werken op maandag 4 november jl, dus een dag eerder. Daar werd vol enthousiasme en bevlogenheid gesproken over de positieve effecten er van. Dat was mooi en inspirerend om mee te maken. To the point. Duidelijke verhalen. Ook over dilemma’s die er zijn. Wat doen we met de informele zorg? Wat maakt een wijk aantrekkelijk om er te willen wonen? Ik was het enige raadslid dat aanwezig was. Graag meer van dit soort films!

 

 

Privé: Jan Zandijk

Privé: Jan Zandijk

Jan Zandijk (1950) was jarenlang directeur/bestuurder van diverse hulpverleningsorganisaties. Daarnaast vervult hij functies in raden van toezicht en besturen van fondsen. Sinds 2000 is hij ondernemer met een eigen adviesbureau. Hij ontwikkelt trainingsprogramma’s op maat en voert deze uit. Daarnaast is hij coach, supervisor en geregistreerd mediator. Hij helpt organisaties bij veranderingen, is altijd gericht

Meer over Privé: Jan Zandijk