Begrotingsdebat: PvdA pleit voor Noodfonds Cultuur & Armoedebestrijding