Meldpunt verstening Pijnacker-Nootdorp

EmmastraatDe PvdA-fractie Pijnacker-Nootdorp opent op donderdag 30 juni het meldpunt voor versteende plekken. Via Facebook, WhatsApp en e-mail kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp aangeven waar zij vinden dat het te versteend is en waar meer openbaar groen mag komen. Dit kan door foto’s van deze locaties op te sturen. De PvdA-fractie zal al deze voorbeelden bundelen en in het najaar bij de behandeling van de Programmabegroting aan het College aanbieden.

Meer groene omgeving heeft positief effect
Meer groen in de omgeving heeft veel positieve effecten. Het versterkt de ecologische kwaliteit van de stad en heeft een gunstig effect op de leefbaarheid, de volksgezondheid en de aantrekkingskracht van onze gemeente. In de promotie van onze gemeente ligt de nadruk op het groene karakter van onze gemeente. Niet zo gek, want als aan onze nieuwe inwoners gevraagd wordt waarom ze kozen voor onze gemeente, wordt het groene karakter en de groene omgeving vaak als één van de eerste sterke punten genoemd. Maar juist de wijken waar de meeste nieuwe inwoners komen zijn ook die wijken die versteend zijn. De straten hebben maar weinig openbaar groen en de nieuwe achtertuinen worden betegeld.

Plensbuien en tegels geen goede combinatie
Sommige straten in de nieuwe wijken Keijzershof en Ackerswoude hebben geen bomen, geen struikjes of ook maar een strookje groen. Dat is geconcentreerd op bepaalde plekken in de wijk. Handig voor het onderhoud, maar slecht voor het klimaat, het gevoel van veiligheid en het woongenot. Ook in de oudere wijken speelt deze problematiek.  De enorme toename aan tegels baart wetenschappers en overheden zorgen. Regenwater dat normaal via de grond weg kan zakken, spoelt nu rechtstreeks naar het riool. Het Hoogheemraadschap en de gemeente nemen maatregelen om de gevolgen van deze plensbuien op te vangen. Zo is onlangs de Bergboezem geopend. Maar de overheid kan het niet alleen, ook onze inwoners kunnen hun steentje bijdragen om beter tegen plensbuien bestand te zijn. Vorig jaar was daarom de PvdA al mede-indiener van een aangenomen motie om samen met onze inwoners de verstening van achtertuinen tegen te gaan: tegels er uit, planten er in! De verstening geeft nog een probleem: hitte-stress. In straten waar weinig groen is houden de stenen warmte vast en kan het daar veel warmer worden dan in de groene delen van de gemeente. Op een zomerse dag kan dit al gauw een paar graden schelen.

Daar past een boom
Meer groen in de omgeving heeft veel positieve effecten, de zogenaamde ecosysteemdiensten (ESS). Het versterkt de ecologische kwaliteit van de stad en heeft een gunstig effect op de leefbaarheid, de volksgezondheid en de aantrekkingskracht van een stad of dorp.
Dit meldpunt is er om die plekken aan te wijzen die nog meer groen kunnen gebruiken.

Melden
Foto’s kunnen geplaatst worden via Facebook
en via WhatsApp: 06-45648508

Mailen mag uiteraard ook: a.komduur@pijnacker-nootdorp.nl