4 maart 2014, Witte Huis, Raadhuisplein, Pijnacker | Witte Huis, Raadhuisplein, Pijnacker

Symposium Sociaal Doe-het-zelven

Op dinsdag 4 maart organiseren de PvdA en GroenLinks in het Witte Huis een symposium over hoe het beter kan in de zorg en hulpverlening. Het concept van Sociaal doe-het-zelven staat daarbij centraal.

In de zorg en hulpverlening moet en kan het anders. Ondanks dat er veel geld in om gaat, vallen mensen tussen wal en schip. Ze krijgen vaak te maken met langs elkaar werkende hulpverleners of ze verdwalen in een woud van regels.

Sociaal doe-het-zelven, gelanceerd door de Amsterdamse PvdA-wethouder Pieter Hilhorst en GroenLinks senator Jos van der Lans, is een werkwijze die in de praktijk blijkt te werken. Kenmerken hiervan zijn, dat de sociale omgeving van mensen die hulp of zorg nodig hebben de regie krijgen en samen met professionals en overheid een geschikte aanpak kiezen. Waarbij niet de financiën en het voldoen aan allerlei regels de maatstaf zijn, maar de menselijke maat. Het gaat om het instellen van sociale netwerken, deze hebben immers een groot vermogen om tegenslagen op te vangen of om zaken aan te pakken. Bijkomend voordeel is dat Sociaal doe-het-zelven minder geld kost.

 

Hoe   kan dat?

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans geven in   hun boek over Sociaal doe-het-zelven   goede voorbeelden uit de praktijk die de kwaliteit van de samenleving   verbeteren en de sociale cohesie bevorderen. Uitgaande van voorbeelden   stellen zij zich vragen zoals: Hoe kan het dat in 2008 in Estland 50.000   mensen vrijwillig zwerfvuil opruimen? Hoe is het mogelijk dat een oproep in   Trouw in 2010 leidt tot de aanschaf van 50.000 zonnepanelen zonder enige vorm   van subsidie? Hoe kan het dat een groeiend aantal zzp’ers elkaars risico op   inkomensderving door ziekte opvangen door kleinschalige ‘broodfondsen’? Hoe   kan het dat de klanten van Buurtzorg Nederland zeer tevreden zijn, terwijl ze   minder zorg krijgen dan waar ze recht op hebben? Dat ze blij zijn dat hen   gevraagd wordt zo veel mogelijk hulp zelf te organiseren? Hoe komt het dat   hulpverleners vaak vergeten familie en vrienden in te schakelen als het in   een gezin helemaal fout loopt? En dat vrienden en familie, eenmaal gevraagd,   zich enorm inspannen?

Blijkbaar gaat het om het vermogen om sociale   netwerken te organiseren.

 

De PvdA en GroenLinks denken dat een werkwijze als Sociaal doe-het-zelven ook in Pijnacker-Nootdorp grote meerwaarde kan opleveren. Vooral voor de taken die de gemeenten de komende tijd van het rijk krijgen op het gebied van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De wijze waarop die taken in de praktijk in onze gemeente uitgevoerd gaan worden, dat bepaalt de nieuwe gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp!
De PvdA en GroenLinks organiseren daarom een bijeenkomst op 4 maart waarop het concept van Doe-het-zelf aan de orde gesteld wordt. Dit geschiedt aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen van mensen die al min of meer op deze manier werken. De bijeenkomst op 4 maart is in Het Witte Huis, Raadhuisplein te Pijnacker en begint om 20 uur.

Tot dan,

 

Eric Biesmeijer