18 november 2013

Fractievergadering

De PvdA-fractie vergadert in principe om de week op maandag.  Deze vergaderingen zijn openbaar. Graag nodigen wij u uit om zaken die belangrijk zijn voor u, uw buurt of de hele gemeente, met de fractie te komen bespreken. Of misschien wilt u eens luisteren en zien hoe wij tot onze interne standpuntbepaling komen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, zo kunnen wij in de agenda van de fractievergadering rekening houden met uw komst. Hiervoor kunt u één van de raadsleden bellen of mailen.