Subsidies

Wij geven subsidie aan organisaties, of dit nu professionele organisaties of verenigingen zijn doet ons er niet toe, die bijdragen aan: • het versterken van de samenleving, bijdragen aan en sterke Civil Society • de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten die dit nodig hebben en zelf nodig achten • de ontwikkeling van onze inwoners: mensen in beweging zetten • verbinding in de samenleving ontstaat: mensen elkaar ontmoeten, mensen elkaar gaan respecteren en waarderen, mensen voor elkaar gaan zorgen • bruis: dat de gemeente een aantrekkelijke plek is en blijft om in te leven

Nieuwsberichten over Subsidies

Nieuws uit de fractie juni 2016

door Amarins Komduur-Daems op 3 juli 2016

In juni vroeg de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota aandacht voor de groeiende armoede, voor vasthouden aan de ingezette koers voor het realiseren van meer sociale huurwoningen en voor het tegengaan van de verstening van vooral de nieuwbouwwijken.

lees verder »

Nieuws uit de fractie april 2016

door Amarins Komduur-Daems op 22 mei 2016

In de maand april zat elke vergaderavond de publieke tribune vol. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Er waren veel insprekers over wel of geen woningen aan de Zuideindseweg 56c, maar ook over de plannen voor huisvesting van scholen en de mogelijke komst van een speelautomatenhal kwamen inwoners en ondernemers inspreken. Daarnaast stonden er

lees verder »

Nieuws uit de fractie: december 2015

door Amarins Komduur-Daems op 27 december 2015

Het afvalbeleid met het voornemen tot ‘omgekeerd inzamelen’ maar ook het lokale gezondheidsbeleid zorgden voor stevige discussies tussen raadsleden onderling en ook met het College van Burgemeester en Wethouders in de laatste raadsvergadering van 2016. In de afgelopen maand stonden er zeer veel onderwerpen geagendeerd, in dit verslag licht de fractie de meest opvallende voor

lees verder »

Nieuws uit de fractie week 45 en 46

door Amarins Komduur-Daems op 15 november 2015

In week 45 en 46 benoemde de gemeenteraad haar nieuwe griffier, organiseerden PvdA, D66, VVD en CDA samen een drukbezocht politiek café over onderwijs en werd er druk vergaderd over mobiliteit, wonen, baggeren en nog veel meer.

lees verder »

Nieuws uit de fractie van week 42, 43 en 44

door Amarins Komduur-Daems op 1 november 2015

De gemeenteraad heeft over de begroting 2016-2019 gesproken. Speerpunten voor de PvdA-fractie zijn tegengaan van armoede, aanpakken van de krapte sociale huurwoningen en zorgen over alcoholgebruik onder onze jeugd. Opvallend was de door de gemeenteraad breed gedeelde oproep om een meer sociale beleid door de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw.

lees verder »

Weekjournaal week 38

door Amarins Komduur-Daems op 20 september 2015

Deze week op de website van de lokale krant Telstar een TV-item met fractielid Hans Voerknecht en de wethouder over Boezem-Oost, in de gemeenteraad  ging het over de starterslening en het omgekeerd inzamelen van huisvuil.

lees verder »

Weekjournaal week 26

door Amarins Komduur-Daems op 5 juli 2015

De gemeenteraad vergaderde deze week twee keer. Op woensdag over de Jaarrekening en de Kadernota, op donderdag een ‘gewone’ raadsvergadering over diverse bestemmingsplannen maar ook over het tarievenplan maatschappelijk vastgoed en de tarieven voor de welzijnsaccomodaties. De Kadernota draagt de titel ‘Financieel gezond’. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen wees in haar spreektekst er op dat behalve

lees verder »

Weekjournaal week 18

door Amarins Komduur-Daems op 5 mei 2015

Op 30 april een besluitvormende gemeenteraadsvergadering, dat was nog even wennen aan deze datum als ‘gewone dag’. De grootste punten deze maand waren het Stimuleringfonds Particulier Initiatief en het Inkoopkader Jeugdzorg. Nu heeft de gemeenteraad meireces, het volgende weekjournaal volgt dan ook pas over twee weken. 

lees verder »

Weekjournaal week 16

door Amarins Komduur-Daems op 19 april 2015

Deze week maakte de fractie op maandag uitgebreid kennis met de Sportraad. Op donderdag was er een gemeenteraad over het Stimuleringsfonds particulier initiatief, over de volgorde van verdeling van sociale huurwoningen en over het voorontwerp bestemmingsplan Verzamelplan 2015.

lees verder »

Weekverslag week 3

door Amarins Komduur-Daems op 18 januari 2015

Deze week drie onderwerpen op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. Het ging over digitale dienstverlening, over 27/7 openingstijden en over de brief van de Rekenkamercommissie over een te forse bezuiniging op het budget.

lees verder »