Subsidies

Wij geven subsidie aan organisaties, of dit nu professionele organisaties of verenigingen zijn doet ons er niet toe, die bijdragen aan: • het versterken van de samenleving, bijdragen aan en sterke Civil Society • de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten die dit nodig hebben en zelf nodig achten • de ontwikkeling van onze inwoners: mensen in beweging zetten • verbinding in de samenleving ontstaat: mensen elkaar ontmoeten, mensen elkaar gaan respecteren en waarderen, mensen voor elkaar gaan zorgen • bruis: dat de gemeente een aantrekkelijke plek is en blijft om in te leven

Nieuwsberichten over Subsidies

Maandbericht september van de fractie PvdA-PN

door Amarins Komduur-Daems op 8 oktober 2017

Nieuwe politieke seizoen Pijnacker-Nootdorp turbulent van start Aan het begin van de maand was het afscheid van wethouder van Egmond, zij werd burgemeester van Reimerswaal, ook namen we afscheid van het D66-raadslid Jaap Koole. Aan het eind van de maand stapte wethouder Bernard Minderhoud op, maar hij wilde niet aangeven waarom. Ook sprak de gemeenteraad

lees verder »

Inbreng van PvdA Pijnacker-Nootdorp bij de kadernota

door Marieke van Bijnen op 29 juni 2017

Inleiding Het College heeft een positieve Kadernota gepresenteerd. Er is in de Kadernota ruimte voor nieuwe investeringen in het sociaal domein, onderwijs, veiligheid en economie. En ook voor lastenverlichting. De fractie van de PvdA steunt deze investeringen en lastenverlichting. Wat ons betreft mogen deze investeringen wel sneller worden ingezet, daarom dienen wij het Amendement m.b.t.

lees verder »

PvdA enthousiast over maatregelen tegen armoede, nu nog een kortingspas

door Amarins Komduur-Daems op 26 mei 2017
Foto PvdA

De gemeenteraad heeft vorig jaar op initiatief van de PvdA in de motie Kindpakket aan het College gevraagd om met een breed pakket aan maatregelen te komen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in onze gemeente mee kunnen doen op school en bijvoorbeeld bij een sportvereniging. Klik op -lees verder- voor de inbreng

lees verder »

Nieuws uit de fractie februari 2017

door Amarins Komduur-Daems op 5 maart 2017
Foto Campagneteam in Nootdorp

In februari ging het over zorgen over de bereikbaarheid van de kernteams WMO, maar ook het adopteren van afvalbakken had onze aandacht. Daarnaast ook de woonvisie, ruimte voor een analoog weggetje naast de digitale snelweg en meer. En: het is campagnetijd!

lees verder »

Nieuws uit de fractie januari 2017

door Amarins Komduur-Daems op 12 februari 2017

Ook in het nieuwe jaar is de fractie stevig aan de slag met het socialer en duurzamer maken van de gemeente. Onderwerpen deze maand: een gesprek met de ouderenbonden, de dienstverlening rondom zorg en welzijn, het busvervoer in de metropoolregio, Avalex, informatie over de keervoorziening van de randstadrail en de volgende stap in de samenwerking

lees verder »

Nieuws uit de fractie december 2016

door Amarins Komduur-Daems op 30 december 2016
Foto AKD

Deze maand vergaderde de gemeenteraad over de bekostiging van maatschappelijke voorzieningen zoals het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. Ook werd er gesproken over het stimuleringsfonds particulier initiatief. Een ander groot onderwerp was de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone voor Pijnacker-Centrum, bedoeld als impuls voor het vestigingsklimaat en daarmee aan een bruisend en

lees verder »

Plan PvdA tegen kinderarmoede krijgt raadsbrede steun

door Amarins Komduur-Daems op 11 december 2016

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft unaniem ingestemd met de motie van de PvdA voor hulp voor kinderen die in armoede leven. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting. De PvdA-fractie is blij dat de motie is aangenomen, want zo kunnen alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen krijgen om mee te kunnen doen aan

lees verder »

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp november 2016

door Amarins Komduur-Daems op 1 december 2016

In november heeft de PvdA-fractie een aantal mooie sociale resultaten geboekt. Zo kreeg de PvdA-fractie unanieme steun voor het plan om kinderarmoede tegen te gaan. Het amendement van D66, PvdA e.a. om de eigen bijdrage van WMO-voorzieningen te halveren werd unaniem aangenomen. In de reguliere raadsvergadering was er aandacht voor de plannen om de tekorten

lees verder »

Nieuws uit de fractie juni 2016

door Amarins Komduur-Daems op 3 juli 2016

In juni vroeg de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota aandacht voor de groeiende armoede, voor vasthouden aan de ingezette koers voor het realiseren van meer sociale huurwoningen en voor het tegengaan van de verstening van vooral de nieuwbouwwijken.

lees verder »

Nieuws uit de fractie april 2016

door Amarins Komduur-Daems op 22 mei 2016

In de maand april zat elke vergaderavond de publieke tribune vol. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Er waren veel insprekers over wel of geen woningen aan de Zuideindseweg 56c, maar ook over de plannen voor huisvesting van scholen en de mogelijke komst van een speelautomatenhal kwamen inwoners en ondernemers inspreken. Daarnaast stonden er

lees verder »