Subsidies

Wij geven subsidie aan organisaties, of dit nu professionele organisaties of verenigingen zijn doet ons er niet toe, die bijdragen aan: • het versterken van de samenleving, bijdragen aan en sterke Civil Society • de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten die dit nodig hebben en zelf nodig achten • de ontwikkeling van onze inwoners: mensen in beweging zetten • verbinding in de samenleving ontstaat: mensen elkaar ontmoeten, mensen elkaar gaan respecteren en waarderen, mensen voor elkaar gaan zorgen • bruis: dat de gemeente een aantrekkelijke plek is en blijft om in te leven

Nieuwsberichten over Subsidies

Weekverslag week 3

door Amarins Komduur-Daems op 18 januari 2015

Deze week drie onderwerpen op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. Het ging over digitale dienstverlening, over 27/7 openingstijden en over de brief van de Rekenkamercommissie over een te forse bezuiniging op het budget.

lees verder »

PvdA blij met aannemen motie door raad: 73 kinderen van wachtlijst

door Amarins Komduur-Daems op 28 oktober 2014

Bij de begrotingsbehandeling op 15 oktober jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de motie op initiatief van de PvdA-fractie om 73 kinderen per direct van de wachtlijst te halen voor ondersteuning vanuit het Jeugd- Sport- en Cultuurfonds. De antwoorden van het College op onze vragen over deze wachtlijst (zie ons eerder bericht hierover) kwamen

lees verder »

Pijnacker-Nootdorp, samen aan de slag!

door Redactie op 18 maart 2014

De Partij van de Arbeid in Pijnacker Nootdorp werkt aan het sterkere en sociale Pijnacker-Nootdorp van morgen. Wij staan voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen leven, werken en recreëren. Veel hiervan gebeurt helemaal vanzelf, vooral door ons rijke verenigingsleven. Wij hebben veel actieve inwoners die zich inzetten

lees verder »

De vijf van lijst vijf

door Amarins Komduur-Daems op 18 maart 2014

Wij zetten ons in voor werk en een fatsoenlijk inkomen voor onze inwoners, goede zorg dichtbij en een einde aan het tekort aan betaalbare woningen. De vijf speerpunten van lijst vijf op een rij:

lees verder »

Onze resultaten van de raadsperiode 2010-2014

door Redactie op 3 maart 2014

In de verkiezingscampagne vliegen de beloftes over en weer. Maar wat hebben wij de afgelopen vier jaar gedaan? Een greep uit de zaken die wij als PvdA belangrijk vinden staat hier. WERK EN INKOMEN Door afspraken te maken in het coalitieakkoord zijn in de afgelopen periode bij de miljoenen die de gemeente moest bezuinigen de

lees verder »

Stimuleringsfonds particulier initiatief

door Marieke van Bijnen op 3 februari 2014
Foto Marieke van Bijnen, fotograaf: Erik van 't Hof

Het nieuwe subsidiebeleidskader heeft voor veel onrust gezorgd bij onze verenigingen en deze onrust is nog niet weggenomen. Ook niet met het voorstel van het stimuleringsfonds particulier initiatief, met de voorgestelde criteria zoals het nu voorligt. Om te voorkomen dat waardevolle initiatieven gaan verdwijnen pleit de PvdA voor een noodfonds. Verder is het betuttelend om organisaties alleen in samenwerking

lees verder »

PvdA wil meer zicht op gevolgen bezuinigingen subsidies

door Marieke van Bijnen op 15 juni 2013
Foto AKD

De uitwerking van de  bezuiniging  van 360.000 euro op de subsidies voor maatschappelijke organisaties is met veel weerstand in de samenleving ontvangen. In het professionele kader moet flink bezuinigd worden. Maar de grootste klap valt bij het particulier initiatief. Wij maken ons zorgen over de gevolgen.

lees verder »