Subsidies

Wij geven subsidie aan organisaties, of dit nu professionele organisaties of verenigingen zijn doet ons er niet toe, die bijdragen aan: • het versterken van de samenleving, bijdragen aan en sterke Civil Society • de maatschappelijke participatie van onze inwoners vergroten die dit nodig hebben en zelf nodig achten • de ontwikkeling van onze inwoners: mensen in beweging zetten • verbinding in de samenleving ontstaat: mensen elkaar ontmoeten, mensen elkaar gaan respecteren en waarderen, mensen voor elkaar gaan zorgen • bruis: dat de gemeente een aantrekkelijke plek is en blijft om in te leven

Nieuwsberichten over Subsidies

Nieuws uit de fractie februari 2017

door Amarins Komduur-Daems op 5 maart 2017
Foto Campagneteam in Nootdorp

In februari ging het over zorgen over de bereikbaarheid van de kernteams WMO, maar ook het adopteren van afvalbakken had onze aandacht. Daarnaast ook de woonvisie, ruimte voor een analoog weggetje naast de digitale snelweg en meer. En: het is campagnetijd!

lees verder »

Nieuws uit de fractie januari 2017

door Amarins Komduur-Daems op 12 februari 2017

Ook in het nieuwe jaar is de fractie stevig aan de slag met het socialer en duurzamer maken van de gemeente. Onderwerpen deze maand: een gesprek met de ouderenbonden, de dienstverlening rondom zorg en welzijn, het busvervoer in de metropoolregio, Avalex, informatie over de keervoorziening van de randstadrail en de volgende stap in de samenwerking

lees verder »

Nieuws uit de fractie december 2016

door Amarins Komduur-Daems op 30 december 2016
Foto AKD

Deze maand vergaderde de gemeenteraad over de bekostiging van maatschappelijke voorzieningen zoals het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. Ook werd er gesproken over het stimuleringsfonds particulier initiatief. Een ander groot onderwerp was de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone voor Pijnacker-Centrum, bedoeld als impuls voor het vestigingsklimaat en daarmee aan een bruisend en

lees verder »

Plan PvdA tegen kinderarmoede krijgt raadsbrede steun

door Amarins Komduur-Daems op 11 december 2016

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft unaniem ingestemd met de motie van de PvdA voor hulp voor kinderen die in armoede leven. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting. De PvdA-fractie is blij dat de motie is aangenomen, want zo kunnen alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen krijgen om mee te kunnen doen aan

lees verder »

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp november 2016

door Amarins Komduur-Daems op 1 december 2016

In november heeft de PvdA-fractie een aantal mooie sociale resultaten geboekt. Zo kreeg de PvdA-fractie unanieme steun voor het plan om kinderarmoede tegen te gaan. Het amendement van D66, PvdA e.a. om de eigen bijdrage van WMO-voorzieningen te halveren werd unaniem aangenomen. In de reguliere raadsvergadering was er aandacht voor de plannen om de tekorten

lees verder »

Nieuws uit de fractie juni 2016

door Amarins Komduur-Daems op 3 juli 2016

In juni vroeg de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota aandacht voor de groeiende armoede, voor vasthouden aan de ingezette koers voor het realiseren van meer sociale huurwoningen en voor het tegengaan van de verstening van vooral de nieuwbouwwijken.

lees verder »

Nieuws uit de fractie april 2016

door Amarins Komduur-Daems op 22 mei 2016

In de maand april zat elke vergaderavond de publieke tribune vol. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Er waren veel insprekers over wel of geen woningen aan de Zuideindseweg 56c, maar ook over de plannen voor huisvesting van scholen en de mogelijke komst van een speelautomatenhal kwamen inwoners en ondernemers inspreken. Daarnaast stonden er

lees verder »

Nieuws uit de fractie: december 2015

door Amarins Komduur-Daems op 27 december 2015

Het afvalbeleid met het voornemen tot ‘omgekeerd inzamelen’ maar ook het lokale gezondheidsbeleid zorgden voor stevige discussies tussen raadsleden onderling en ook met het College van Burgemeester en Wethouders in de laatste raadsvergadering van 2016. In de afgelopen maand stonden er zeer veel onderwerpen geagendeerd, in dit verslag licht de fractie de meest opvallende voor

lees verder »

Nieuws uit de fractie week 45 en 46

door Amarins Komduur-Daems op 15 november 2015

In week 45 en 46 benoemde de gemeenteraad haar nieuwe griffier, organiseerden PvdA, D66, VVD en CDA samen een drukbezocht politiek café over onderwijs en werd er druk vergaderd over mobiliteit, wonen, baggeren en nog veel meer.

lees verder »

Nieuws uit de fractie van week 42, 43 en 44

door Amarins Komduur-Daems op 1 november 2015

De gemeenteraad heeft over de begroting 2016-2019 gesproken. Speerpunten voor de PvdA-fractie zijn tegengaan van armoede, aanpakken van de krapte sociale huurwoningen en zorgen over alcoholgebruik onder onze jeugd. Opvallend was de door de gemeenteraad breed gedeelde oproep om een meer sociale beleid door de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw.

lees verder »