Nieuws

Maak besluiten begrijpelijk

door Hans Voerknecht op 18 december 2014

Toen ik begon met mijn werk als fractielid van buiten de Raad had ik één ding helder voor ogen: Ik wil wat we doen in de Raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Ik moet mijn vrouw duidelijk kunnen maken, waarom we besluit x of y nemen. En als ik iets naar buiten wil

lees verder »

Weekverslag week 49

door Amarins Komduur-Daems op 7 december 2014

De PvdA-fractie begon deze week door op maandag samen de GroenLinks-fractie te vergaderen, om te kijken welke punten we deze maand gezamenlijk kunnen gaan benaderen. Op dinsdagavond ging de gehele gemeenteraad samen in conclaaf, voor een raadsconferentie, klinkt dat niet gaaf? Vanaf zeven uur ’s avonds samen in gesprek over beter vergaderen, hoe kan de

lees verder »

Weekverslag week 48

door Amarins Komduur-Daems op 30 november 2014

Het politiek café met Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Bas van ’t Wout (VVD) in De Drie Heeren op maandag 24 november was druk bezocht, informatief en onderhoudend. De lokale afdelingen van VVD, D66 en PvdA kijken dan ook tevreden terug naar dit gezamenlijk georganiseerde evenement. Donderdag 27 november was de besluitvormende gemeenteraad. Op de

lees verder »

Politiek café zorg & welzijn met Loes Ypma

16 november 2014

Op 24 november organiseren de lokale afdelingen van PvdA, VVD en D66 een politiek café over zorg en welzijn. Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Bas van ‘t Wout (VVD) zullen samen met wethouder Isabelle Vugs (D66, Zoetermeer) in gesprek gaan over het actuele thema zorg en welzijn. Locatie is café De Drie Heeren, aanvang

lees verder »

Weekverslag week 44

door Amarins Komduur-Daems op 31 oktober 2014

De besluitvormende raadsvergadering stond deze week vol van de bestemmingsplannen zoals de dakopbouwen in Delfgauw, maar ook plannen op het gebied van het sociaal domein. Er werden veel moties en amendementen ingediend en helaas slechts weinig aangenomen. De regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten om precies te zijn. Dit loopt nu nog via het Rijk

lees verder »

PvdA blij met aannemen motie door raad: 73 kinderen van wachtlijst

door Amarins Komduur-Daems op 28 oktober 2014

Bij de begrotingsbehandeling op 15 oktober jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de motie op initiatief van de PvdA-fractie om 73 kinderen per direct van de wachtlijst te halen voor ondersteuning vanuit het Jeugd- Sport- en Cultuurfonds. De antwoorden van het College op onze vragen over deze wachtlijst (zie ons eerder bericht hierover) kwamen

lees verder »

Weekverslag week 43

door Amarins Komduur-Daems op 24 oktober 2014

Deze week waren er geen vergaderingen in verband met het herfstreces.

lees verder »

Week 42: Algemene Beschouwingen en Begroting

door Amarins Komduur-Daems op 16 oktober 2014

Op 15 oktober besprak de gemeenteraad de Begroting en het Collegeprogramma en hielden de fracties hun Algemene Beschouwingen. Namens de PvdA sprak Marieke van Bijnen bijgaande inbreng uit: Op de vooravond van de decentralisaties bespreken wij het collegeprogramma en de programmabegroting. Bij het beoordelen van deze stukken heeft mijn fractie steeds onze eigen ambities ernaast

lees verder »

Weekverslag week 41

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Onze fractie heeft afgelopen maandag een zeer intensieve en leuke avond gehad om het werkplan voor 2015 samen te stellen. Dit onder deskundige leiding van Alphons Muurlink. Hij heeft veel ervaring als raadslid in Almere en Amsterdam-Noord. Toevallig heeft hij een deel van zijn jeugd in Pijnacker gewoond, aan het Raadhuisplein. Met veel ideeën voor

lees verder »

Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

door Marieke van Bijnen op 12 oktober 2014

Afgelopen donderdag bespraken wij in de raad een voor de gemeente nieuwe verantwoordelijkheid.  Het College stelt voor om de Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten via de bijzondere bijstand te verstrekken. Dit om meer maatwerk te leveren aan degenen voor wie de regeling ooit tot stand is gekomen en om armoede te bestrijden. De PvdA-

lees verder »