Nieuws

Verkiezingen 18 maart

21 januari 2015

Afmaken waarmee we begonnen zijn: Nederland sterker en socialer blijven maken. Bekijk onze spot voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

lees verder »

Weekverslag week 3

door Amarins Komduur-Daems op 18 januari 2015

Deze week drie onderwerpen op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. Het ging over digitale dienstverlening, over 27/7 openingstijden en over de brief van de Rekenkamercommissie over een te forse bezuiniging op het budget.

lees verder »

Weekverslag week 2

door Amarins Komduur-Daems op 14 januari 2015

De eerste officiële bijeenkomst in 2015 voor de fractie was de nieuwjaarsreceptie.  De eerste gezamenlijk fractievergadering met GroenLinks van het jaar heeft inmiddels ook al weer plaatsgevonden. Per 1 januari gaan er veel taken op het gebied van zorg over naar de gemeente, en is de gemeente onderdeel van de Metropool Rotterdam Den Haag die

lees verder »

Wat is de betekenis van ‘je suis Charlie’?

door Hans Voerknecht op 9 januari 2015

Laten we eerst even vaststellen wie de `ongelovige honden` zijn. Wij geloven in vrijheid, wij geloven in respect, wij geloven in verdraagzaamheid, de jihadisten en islamterroristen niet. Vrijheid, verdraagzaamheid, respect, je mogen vergissen, het zijn allemaal waarden die in alle religies en filosofieèn (christendom, boeddhisme, ja zelfs de islam) essentiële waarden zijn. De jihadisten en

lees verder »

Weekverslag week 1

door Amarins Komduur-Daems op 1 januari 2015

PvdA Pijnacker-Nootdorp wenst iedereen een goed en voorspoedig 2015!

Maak besluiten begrijpelijk

door Hans Voerknecht op 18 december 2014

Toen ik begon met mijn werk als fractielid van buiten de Raad had ik één ding helder voor ogen: Ik wil wat we doen in de Raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Ik moet mijn vrouw duidelijk kunnen maken, waarom we besluit x of y nemen. En als ik iets naar buiten wil

lees verder »

Weekverslag week 49

door Amarins Komduur-Daems op 7 december 2014

De PvdA-fractie begon deze week door op maandag samen de GroenLinks-fractie te vergaderen, om te kijken welke punten we deze maand gezamenlijk kunnen gaan benaderen. Op dinsdagavond ging de gehele gemeenteraad samen in conclaaf, voor een raadsconferentie, klinkt dat niet gaaf? Vanaf zeven uur ’s avonds samen in gesprek over beter vergaderen, hoe kan de

lees verder »

Weekverslag week 48

door Amarins Komduur-Daems op 30 november 2014

Het politiek café met Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Bas van ’t Wout (VVD) in De Drie Heeren op maandag 24 november was druk bezocht, informatief en onderhoudend. De lokale afdelingen van VVD, D66 en PvdA kijken dan ook tevreden terug naar dit gezamenlijk georganiseerde evenement. Donderdag 27 november was de besluitvormende gemeenteraad. Op de

lees verder »

Politiek café zorg & welzijn met Loes Ypma

16 november 2014

Op 24 november organiseren de lokale afdelingen van PvdA, VVD en D66 een politiek café over zorg en welzijn. Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Bas van ‘t Wout (VVD) zullen samen met wethouder Isabelle Vugs (D66, Zoetermeer) in gesprek gaan over het actuele thema zorg en welzijn. Locatie is café De Drie Heeren, aanvang

lees verder »

Weekverslag week 44

door Amarins Komduur-Daems op 31 oktober 2014

De besluitvormende raadsvergadering stond deze week vol van de bestemmingsplannen zoals de dakopbouwen in Delfgauw, maar ook plannen op het gebied van het sociaal domein. Er werden veel moties en amendementen ingediend en helaas slechts weinig aangenomen. De regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten om precies te zijn. Dit loopt nu nog via het Rijk

lees verder »