Nieuws

Weekjournaal week 26

door Amarins Komduur-Daems op 5 juli 2015

De gemeenteraad vergaderde deze week twee keer. Op woensdag over de Jaarrekening en de Kadernota, op donderdag een ‘gewone’ raadsvergadering over diverse bestemmingsplannen maar ook over het tarievenplan maatschappelijk vastgoed en de tarieven voor de welzijnsaccomodaties. De Kadernota draagt de titel ‘Financieel gezond’. Fractievoorzitter Marieke van Bijnen wees in haar spreektekst er op dat behalve

lees verder »

PvdA in het geweer tegen geldverspilling rond de N470

door Hans Voerknecht op 23 juni 2015

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is aan de slag om de Komkommerweg te verlengen naar de N470. Voor de aansluiting van de Komkommerweg aan de N470 is een rotonde nodig. Maar omdat de Provincie niet wil dat er meer rotondes komen op de N470 moet daarom de rotonde bij de Keijzershof, die er al ligt, verdwijnen en

lees verder »

Weekjournaal week 22

door Amarins Komduur-Daems op 30 mei 2015

Op de agenda van de besluitvormende vergadering eind mei een dikke rode draad van gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn samenwerkingsverbanden van onze gemeente met bijvoorbeeld andere gemeenten of de provincie. Als toetje was er een kleurrijke motie over het hijsen van de regenboogvlag.

lees verder »

Weekjournaal week 21

door Amarins Komduur-Daems op 26 mei 2015

Opvallend in de raadsvergadering deze week waren het bestemmingsplan Nootdorp-Zuid dat de bouw van veertien kleine zorgappartementen op locatie Zonnedauw mogelijk maakt, het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor een VMBO-school in Pijnacker-Nootdorp en de financiële tegenvallers door fouten in de boekhouding bij het project van de Groenzoom. Zorgappartementen voor  jongeren aan de Zonnedauw Nootdorp De

lees verder »

Weekjournaal week 18

door Amarins Komduur-Daems op 5 mei 2015

Op 30 april een besluitvormende gemeenteraadsvergadering, dat was nog even wennen aan deze datum als ‘gewone dag’. De grootste punten deze maand waren het Stimuleringfonds Particulier Initiatief en het Inkoopkader Jeugdzorg. Nu heeft de gemeenteraad meireces, het volgende weekjournaal volgt dan ook pas over twee weken. 

lees verder »

Weekjournaal week 17

27 april 2015

Deze week begon met een dialoog over de toekomst van het zwembad in Pijnacker. Op dinsdag waren de raadsleden uitgenodigd in het Witte Huis om met de ondernemers van Pijnacker-Centrum over het nieuwe plan van aanpak van de winkeliers te praten. Op donderdag volgde een gemeenteraad over het regionaal inkoopkader Jeugdzorg, over grip op grote

lees verder »

Huisvestingsverordening en verzamelplan

door Hans Voerknecht op 22 april 2015

Afgelopen raad was de huisvestingsverordening aan de orde. Hierover gaat pas in september besloten worden, maar we mochten onze mening nu al ten beste geven. Het gaat er om in welke prioriteitsvolgorde sociale woningbouw verdeeld gaat worden. De PvdA bracht in, dat het wel leuk is om hierover te filosoferen, maar dat er eigenlijk niks

lees verder »

Weekjournaal week 16

door Amarins Komduur-Daems op 19 april 2015

Deze week maakte de fractie op maandag uitgebreid kennis met de Sportraad. Op donderdag was er een gemeenteraad over het Stimuleringsfonds particulier initiatief, over de volgorde van verdeling van sociale huurwoningen en over het voorontwerp bestemmingsplan Verzamelplan 2015.

lees verder »

Weekjournaal week 15

door Amarins Komduur-Daems op 12 april 2015
Foto AKD

Deze week was er geen fractievergadering in verband met Pasen. Op dinsdag kwam de werkgroep Sociaal-Doe-Het-Zelven weer bijeen, een breed samenwerkingsverband tussen politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Op donderdagavond was er een beeldvormende gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad kreeg een presentatie over het plan van aanpak van de aanleg van de Komkommerweg, besprak de aanbevelingen van het

lees verder »

Weekjournaal week 14

door Amarins Komduur-Daems op 6 april 2015

Deze week begon met een gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks, met als speciale gast wethouder Jaap van Staalduine. Samen hebben we gesproken over een aantal actuele zaken. Zoals bijvoorbeeld over burgerparticipatie bij bestemmingsplannen en inrichting wijken waarbij nu actueel is de herinrichting van Vrouwtjeslant.  De wethouder had mooi nieuws vanuit het Algemeen Bestuur van

lees verder »