Nieuws

Politiek café zorg & welzijn met Loes Ypma

16 november 2014

Op 24 november organiseren de lokale afdelingen van PvdA, VVD en D66 een politiek café over zorg en welzijn. Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Bas van ‘t Wout (VVD) zullen samen met wethouder Isabelle Vugs (D66, Zoetermeer) in gesprek gaan over het actuele thema zorg en welzijn. Locatie is café De Drie Heeren, aanvang

lees verder »

Weekverslag week 44

door Amarins Komduur-Daems op 31 oktober 2014

De besluitvormende raadsvergadering stond deze week vol van de bestemmingsplannen zoals de dakopbouwen in Delfgauw, maar ook plannen op het gebied van het sociaal domein. Er werden veel moties en amendementen ingediend en helaas slechts weinig aangenomen. De regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten om precies te zijn. Dit loopt nu nog via het Rijk

lees verder »

PvdA blij met aannemen motie door raad: 73 kinderen van wachtlijst

door Amarins Komduur-Daems op 28 oktober 2014

Bij de begrotingsbehandeling op 15 oktober jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de motie op initiatief van de PvdA-fractie om 73 kinderen per direct van de wachtlijst te halen voor ondersteuning vanuit het Jeugd- Sport- en Cultuurfonds. De antwoorden van het College op onze vragen over deze wachtlijst (zie ons eerder bericht hierover) kwamen

lees verder »

Weekverslag week 43

door Amarins Komduur-Daems op 24 oktober 2014

Deze week waren er geen vergaderingen in verband met het herfstreces.

lees verder »

Week 42: Algemene Beschouwingen en Begroting

door Amarins Komduur-Daems op 16 oktober 2014

Op 15 oktober besprak de gemeenteraad de Begroting en het Collegeprogramma en hielden de fracties hun Algemene Beschouwingen. Namens de PvdA sprak Marieke van Bijnen bijgaande inbreng uit: Op de vooravond van de decentralisaties bespreken wij het collegeprogramma en de programmabegroting. Bij het beoordelen van deze stukken heeft mijn fractie steeds onze eigen ambities ernaast

lees verder »

Weekverslag week 41

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Onze fractie heeft afgelopen maandag een zeer intensieve en leuke avond gehad om het werkplan voor 2015 samen te stellen. Dit onder deskundige leiding van Alphons Muurlink. Hij heeft veel ervaring als raadslid in Almere en Amsterdam-Noord. Toevallig heeft hij een deel van zijn jeugd in Pijnacker gewoond, aan het Raadhuisplein. Met veel ideeën voor

lees verder »

Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

door Marieke van Bijnen op 12 oktober 2014

Afgelopen donderdag bespraken wij in de raad een voor de gemeente nieuwe verantwoordelijkheid.  Het College stelt voor om de Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten via de bijzondere bijstand te verstrekken. Dit om meer maatwerk te leveren aan degenen voor wie de regeling ooit tot stand is gekomen en om armoede te bestrijden. De PvdA-

lees verder »

Nota parkeernormen: PvdA blij met minder regels

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Afgelopen donderdag bespraken we in de gemeenteraad de 1e wijziging Nota Parkeernormen 2012. De PvdA staat  voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen leven, werken en recreëren.  Dat betekent ook een goed parkeerbeleid dat er voor zorgt dat er geen sprake is van parkeeroverlast. Echter:  Veel goed bedoeld

lees verder »

Wel of geen dakopbouwen Tijdemanhove?

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Het lijkt wel alsof we verzeild zijn geraakt in een aflevering van de Rijdende Rechter in de kwestie rondom de dakopbouwen. Het voorstel aan de gemeenteraad lijkt een eenvoudige reparatie van een punt in het bestemmingsplan waarvan de Raad van State heeft aangegeven dat het niet klopt.  Het College stelt voor de dakopbouwen Tijdemanhove toch

lees verder »

Weekverslag week 40

door Amarins Komduur-Daems op 7 oktober 2014

Deze week ging de fractie naar Zoetermeer, waren er gasten in de fractievergadering in verband met dakopbouwen en bestemmingsplannen en was er een beeldvormende raad over het Collegeprogramma, de regeling tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en over het Bestemmingsplan Emerald naar aanleiding van de Uitspraak van de Raad van State. Op maandag 29 september mochten

lees verder »