Nieuws

Inbreng Algemene Beschouwingen PvdA

door Amarins Komduur-Daems op 16 oktober 2014

Op 15 oktober besprak de gemeenteraad de Begroting en het Collegeprogramma en hielden de fracties hun Algemene Beschouwingen. Namens de PvdA sprak Marieke van Bijnen bijgaande inbreng uit: Op de vooravond van de decentralisaties bespreken wij het collegeprogramma en de programmabegroting. Bij het beoordelen van deze stukken heeft mijn fractie steeds onze eigen ambities ernaast

lees verder »

Weekverslag week 41

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Onze fractie heeft afgelopen maandag een zeer intensieve en leuke avond gehad om het werkplan voor 2015 samen te stellen. Dit onder deskundige leiding van Alphons Muurlink. Hij heeft veel ervaring als raadslid in Almere en Amsterdam-Noord. Toevallig heeft hij een deel van zijn jeugd in Pijnacker gewoond, aan het Raadhuisplein. Met veel ideeën voor

lees verder »

Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

door Marieke van Bijnen op 12 oktober 2014

Afgelopen donderdag bespraken wij in de raad een voor de gemeente nieuwe verantwoordelijkheid.  Het College stelt voor om de Regeling ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten via de bijzondere bijstand te verstrekken. Dit om meer maatwerk te leveren aan degenen voor wie de regeling ooit tot stand is gekomen en om armoede te bestrijden. De PvdA-

lees verder »

Nota parkeernormen: PvdA blij met minder regels

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Afgelopen donderdag bespraken we in de gemeenteraad de 1e wijziging Nota Parkeernormen 2012. De PvdA staat  voor een gemeente waar mensen op een prettige en goede manier met elkaar samen leven, werken en recreëren.  Dat betekent ook een goed parkeerbeleid dat er voor zorgt dat er geen sprake is van parkeeroverlast. Echter:  Veel goed bedoeld

lees verder »

Wel of geen dakopbouwen Tijdemanhove?

door Amarins Komduur-Daems op 12 oktober 2014

Het lijkt wel alsof we verzeild zijn geraakt in een aflevering van de Rijdende Rechter in de kwestie rondom de dakopbouwen. Het voorstel aan de gemeenteraad lijkt een eenvoudige reparatie van een punt in het bestemmingsplan waarvan de Raad van State heeft aangegeven dat het niet klopt.  Het College stelt voor de dakopbouwen Tijdemanhove toch

lees verder »

Weekverslag week 40

door Amarins Komduur-Daems op 7 oktober 2014

Deze week ging de fractie naar Zoetermeer, waren er gasten in de fractievergadering in verband met dakopbouwen en bestemmingsplannen en was er een beeldvormende raad over het Collegeprogramma, de regeling tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en over het Bestemmingsplan Emerald naar aanleiding van de Uitspraak van de Raad van State. Op maandag 29 september mochten

lees verder »

Weekverslag week 39

door Amarins Komduur-Daems op 5 oktober 2014

Een volle vergaderweek: op maandag gezamenlijke fractievergadering met GroenLinks over bioraffinage, op dinsdag vergaderde Rekenkamercommissie, op woensdag was er een informatieavond over de gemeentelijke financiën en op donderdagavond een besluitvormende raadsvergadering met veel moties en amendementen over onderwerpen als grip op grote bouwprojecten, Ackerswoude en maatwerk in combinatie met het PGB. Op maandag vergaderde de

lees verder »

PvdA tegen korting op PGB

door Amarins Komduur-Daems op 21 september 2014

De PvdA is tegen de plannen van het College om de door het Rijk toegepaste korting op de PGB als korting op de pgb lokaal door te voeren. Jan-Willem Maas: “wij vinden dat de gemeente zich sterk moet maken voor zorg die door maatwerk zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van onze inwoners. Dat

lees verder »

Weekverslag week 38

door Amarins Komduur-Daems op 21 september 2014
Foto Marieke van Bijnen en Jan-Willem Maas tijdens de Straten Generaal

In deze week kreeg de gemeenteraad een presentatie over de GGD en daarna was er een oordeelsvormende vergadering over diverse onderwerpen. Bij het Regionaal uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 Haaglanden is een besluit om de door het Rijk toegepaste korting op het PGB lokaal door te voeren aangehaakt. Daar is de PvdA het niet mee eens, lees

lees verder »

Geld Jeugd- Sport- en Cultuurfonds op?

door Amarins Komduur-Daems op 19 september 2014

De PvdA maakt zich zorgen over dat het geld bij het Jeugd- Sport en Cultuurfonds op is. Dat het fonds leeg is blijkt uit het verslag van de Collegevergadering van 26 augustus, hierin staat dat wethouder Minderhoud hierover een mededeling heeft gedaan. Er worden volgens hem binnenkort nog bijdragen verwacht van de 12 inch-race, de

lees verder »