Nieuws

Weekverslag week 8 en 9

door Amarins Komduur-Daems op 1 maart 2015

De raadsvergadering van week 8 ging voor het grootste deel (één uur en twaalf minuten, inclusief schorsingen) over één adres aan de Wilgenweg in Oude Leede. Dat was bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Oude Leede. Het besluiten over de overige twee punten op de agenda, Tuindershof en het voorstel bebouwde komgrenzen ging beduidend sneller.

lees verder »

PvdA stelt vragen over terugplaatsing gevaarlijke scheidsrechterstoel

door Amarins Komduur-Daems op 23 februari 2015

Het college van B&W heeft onlangs besloten opdracht te verstrekken tot ‘veilige’ aanpassing van de ‘scheidsrechterstoel’ en tot de terugplaatsing ‘scheidsrechterstoel’ als onderdeel van het kunstproject ‘kus de kikker’. In juli 2014 werd deze scheidsrechterstoel slechts enkele dagen na plaatsing al weer uit het water gehaald. Met het warme weer werd het kunstwerk namelijk gebruikt

lees verder »

Weekverslag week 7

door Amarins Komduur-Daems op 15 februari 2015
Foto AKD

Deze week heeft de fractie kennisgemaakt met het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp, een fractievergadering gehad samen met GroenLinks, is er ‘gespeeddate’ met de medewerkers van Bibliotheek Oostland, was er een vergadering van de Rekenkamercommissie, ging de gemeenteraad vooral over ruimtelijke onderwerpen, zijn we bij de Hoeve Biesland geweest, heeft de fractie de debatvaardigheden aangescherpt en geholpen met

lees verder »

Weekverslag week 6

door Amarins Komduur-Daems op 7 februari 2015

Normaal gesproken is de eerste raadsvergadering van de maand gereserveerd voor beeldvorming, maar door het beperkte aantal onderwerpen was er deze week geen vergadering. Afgelopen vrijdag had de oprichting van de sportraad plaats met daarbij een opvallende conclusie over sport in de verkiezingsprogramma’s van de partijen in de gemeenteraad.

lees verder »

Verras Valentijn met een rode roos via PvdA Pijnacker-Nootdorp

door Jan-Willem Maas op 31 januari 2015

Via de website van de PvdA Pijnacker-Nootdorp kan iedereen ook dit jaar weer op Valentijnsdag gratis een roos sturen naar iedereen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp! De reden mag van alles zijn: laten weten dat je aan iemand denkt, om te bedanken, als steuntje in de rug,  zomaar, of natuurlijk aan een stille liefde…

lees verder »

Weekverslag week 5

door Amarins Komduur-Daems op 29 januari 2015

De afgelopen weken waren de meeste onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad van 29-01 al uitvoerig besproken met het College en daarna goed genoeg bevonden voor besluitvorming zonder amendementen of moties. Dat betekende een snelle besluitvormende raadsvergadering. Alleen op het bestemmingsplan Balijrand ’s-Gravenhout werd nog een amendement ingediend.

lees verder »

Weekverslag week 4

door Amarins Komduur-Daems op 25 januari 2015

Het vierde weekverslag van de fractie dit jaar gaat over onze zorgen over de bomenkap in Vrouwtjeslant (Nootdorp), alcoholpreventie en handhaving, woonruimteverdeling, het Speelruimteplan, straatreiniging en een inspirerende zaterdag met Haaglandse PvdA’ers.

lees verder »

Verkiezingen 18 maart

21 januari 2015

Afmaken waarmee we begonnen zijn: Nederland sterker en socialer blijven maken. Bekijk onze spot voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015.

lees verder »

Weekverslag week 3

door Amarins Komduur-Daems op 18 januari 2015

Deze week drie onderwerpen op de agenda van de oordeelsvormende raadsvergadering. Het ging over digitale dienstverlening, over 27/7 openingstijden en over de brief van de Rekenkamercommissie over een te forse bezuiniging op het budget.

lees verder »

Weekverslag week 2

door Amarins Komduur-Daems op 14 januari 2015

De eerste officiële bijeenkomst in 2015 voor de fractie was de nieuwjaarsreceptie.  De eerste gezamenlijk fractievergadering met GroenLinks van het jaar heeft inmiddels ook al weer plaatsgevonden. Per 1 januari gaan er veel taken op het gebied van zorg over naar de gemeente, en is de gemeente onderdeel van de Metropool Rotterdam Den Haag die

lees verder »