Nieuws

Nieuws uit de fractie januari 2017

door Amarins Komduur-Daems op 12 februari 2017

Ook in het nieuwe jaar is de fractie stevig aan de slag met het socialer en duurzamer maken van de gemeente. Onderwerpen deze maand: een gesprek met de ouderenbonden, de dienstverlening rondom zorg en welzijn, het busvervoer in de metropoolregio, Avalex, informatie over de keervoorziening van de randstadrail en de volgende stap in de samenwerking

lees verder »

PvdA en GroenLinks gaan gemeenteraadsverkiezingen in met Progressief Pijnacker-Nootdorp

door Jan-Willem Maas op 7 februari 2017

De leden van GroenLinks en de leden van PvdA Pijnacker-Nootdorp hebben ja gezegd tegen het plan om als één partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Daarbij zullen zij de naam Progressief Pijnacker-Nootdorp (PvdA-GroenLinks) voeren. Beide politieke partijen hebben de afgelopen jaren al nauw samengewerkt en zijn nu klaar voor de volgende stap.

lees verder »

Nieuws uit de fractie december 2016

door Amarins Komduur-Daems op 30 december 2016
Foto AKD

Deze maand vergaderde de gemeenteraad over de bekostiging van maatschappelijke voorzieningen zoals het ouderenwerk, het jeugd- en jongerenwerk en muziek- en toneelverenigingen. Ook werd er gesproken over het stimuleringsfonds particulier initiatief. Een ander groot onderwerp was de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone voor Pijnacker-Centrum, bedoeld als impuls voor het vestigingsklimaat en daarmee aan een bruisend en

lees verder »

Persbericht: PvdA en GroenLinks denken na over intensievere samenwerking

door Jan-Willem Maas op 15 december 2016

In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bekijken de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks de mogelijkheden van een intensievere samenwerking. “De afgelopen jaren hielden wij al regelmatig gezamenlijke fractievergaderingen, met bijvoorbeeld als resultaat een heel aantal gezamenlijke amendementen en moties” zegt fractievoorzitter van GroenLinks Wineke ’t Hart. Marieke van Bijnen, fractievoorzitter van

lees verder »

Plan PvdA tegen kinderarmoede krijgt raadsbrede steun

door Amarins Komduur-Daems op 11 december 2016

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft unaniem ingestemd met de motie van de PvdA voor hulp voor kinderen die in armoede leven. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting. De PvdA-fractie is blij dat de motie is aangenomen, want zo kunnen alle kinderen in onze gemeente dezelfde kansen krijgen om mee te kunnen doen aan

lees verder »

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp november 2016

door Amarins Komduur-Daems op 1 december 2016

In november heeft de PvdA-fractie een aantal mooie sociale resultaten geboekt. Zo kreeg de PvdA-fractie unanieme steun voor het plan om kinderarmoede tegen te gaan. Het amendement van D66, PvdA e.a. om de eigen bijdrage van WMO-voorzieningen te halveren werd unaniem aangenomen. In de reguliere raadsvergadering was er aandacht voor de plannen om de tekorten

lees verder »

Inbreng Programmabegroting 2017

door Marieke van Bijnen op 11 november 2016

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting heeft fractievoorzitter Marieke van Bijnen aandacht gevraagd voor de speerpunten van de PvdA Pijnacker-Nootdorp: tegengaan tekort aan sociale en betaalbare woningen, aanpak van de (kinder)armoede en voldoende en goede zorg dichtbij. Volledige spreektekst is te lezen door te klikken op ‘lees verder’.

lees verder »

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp oktober 2016

door Amarins Komduur-Daems op 6 november 2016
Foto Stoep Acaciadreef Nootdorp

Waarom de PvdA-fractie tegen het doorgaan met het Ondernemersfonds is, onze inzet voor kinderen in armoede, aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het Wijkgericht Werken en nog veel meer in deze maand-update van de fractie.

lees verder »

PvdA Pijnacker-Nootdorp komt met voorstel bestrijding kinderarmoede

door Amarins Komduur-Daems op 23 oktober 2016
Foto PvdA

Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Ook in Pijnacker-Nootdorp groeien er kinderen op in armoede, kinderen die niet vanzelfsprekend overal aan mee kunnen doen. Goed nieuws is dat er nu vanuit de landelijke overheid structureel geld komt om deze kinderen te helpen. Minder

lees verder »