Nieuws

Weekbericht #11

door Amarins Komduur-Daems op 23 juni 2014

Een week na het afscheid van burgemeester Buddenberg en twee weken na de installatie van het nieuwe College twee grote onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad:  De Nota uitwerking decentralisaties sociaal domein, getiteld “keuzes maken” en de Kadernota met daarbij ook de Algemene Beschouwingen. Namens de PvdA-fractie voerde Hans Voerknecht het woord bij de

lees verder »

Zeven partijen Pijnacker-Nootdorp verbijsterd over proces formatie

door Marieke van Bijnen op 6 juni 2014

De zeven partijen GroenLinks, PvdA, Eerlijk Alternatief, Trots, LPN, Partij voor de Dieren en Groep Noordzij hebben donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering met gemengde gevoelens hun stem uitgebracht over het bereikte hoofdlijnenakkoord en de benoeming van de vier wethouders. Zij gaven, onder andere, stemverklaringen af over de door de coalitie gevoerde bestuursstijl en over het feit

lees verder »

PvdA stemt in met hoofdlijnenakkoord

door Eric Biesmeijer op 19 mei 2014

De PvdA Pijnacker-Nootdorp heeft op een ledenvergadering ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord Samen Doen dat de gemeenteraad heeft opgesteld. Marieke van Bijnen, onze fractievoorzitter, heeft op de vergadering de belangrijkste kenmerken van het akkoord als volgt samengevat. Het akkoord wil een andere manier van politiek bedrijven. Er moet een “omdenken” komen. Dat is een andere manier

lees verder »

17 mei extra afdelingsvergadering

door Eric Biesmeijer op 15 mei 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING Op zaterdag 17 mei 2014 hebben we een afdelingsvergadering over een Hoofdlijnenakkoord waarmee de fractie wil instemmen. Aanvang 16 uur. Afloop 17 uur. Plaats: De Uijlenburg, Noordeindseweg 70 te Delfgauw (achter Du Midi, in een van de gebouwtjes, de weg wijst zich vanzelf wel, volg PvdA-gezichten). AGENDA 1. Opening 2. Verslag vorige vergadering,

lees verder »

Weekbericht #5

door Amarins Komduur-Daems op 12 mei 2014

Ook deze week was het nog meireces. Behalve de openbare vergaderingen over het raadsbrede hoofdlijnenakkoord zijn er geen vergaderingen geweest. Momenteel wordt de laatste hand aan dit akkoord gelegd. Een blik op de agenda voor aankomende week leert dat er op dinsdag 13 mei een minisymposium is over het Sociaal Domein . Op donderdag 15 mei

lees verder »

Weekbericht #4

door Amarins Komduur-Daems op 6 mei 2014

Het is voor de scholen meivakantie en voor de gemeenteraad meireces. Dat betekent dat er nu geen officiële vergaderingen plaatsvinden. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurt, in tegendeel, er worden op dit moment grote stappen gezet. Vertegenwoordigers van alle raadsfracties zijn op woensdag 30 april en zaterdag 3 mei bij elkaar geweest in

lees verder »

Weekbericht #3

door Amarins Komduur-Daems op 29 april 2014

Saskia Kleewein, Hans Voerknecht en Jan-Willem Maas benoemd tot raadslid van buiten de raad, het eerste amendement ingediend en aangenomen en helaas ook drie amendementen verworpen en nog meer benoemingen en uiteraard weer wat nieuwe ontwikkelingen in de coalitievorming. Dat is samengevat de inhoud van dit weekbericht. Fractie op sterkte Afgelopen donderdag werden de fractieleden

lees verder »

Laten we stoppen met de stigmatisering van de PvdA, te beginnen bij onszelf

door Hans Voerknecht op 29 april 2014

Op dit moment zit de PvdA nogal in het verdomhoekje. Terwijl de regering en met name het PvdA-smaldeel daarin topprestaties levert, is er een beeld ontstaan, waarin de PvdA zo ongeveer niets goeds meer kan doen en zelfs PvdA-ers zelf vinden dat de partij zichzelf moet heruitvinden. Alsof we een compleet nieuw spoor nodig hebben.

lees verder »

Waarom de politiek het ‘toch nooit goed doet’

door Hans Voerknecht op 29 april 2014

De algemene analyse van de geringe opkomst bij verkiezingen en de politieke versplintering is dat de overheid niet naar de mensen luistert. Terwijl vrijwel alle politici hun uiterste best doen om ‘naar de mensen te luisteren’ en inwoners te betrekken bij de politieke besluitvorming. Maar de onvrede wordt alleen maar groter. En dit probleem speelt

lees verder »

Weekbericht #2

door Amarins Komduur-Daems op 21 april 2014

Deze week was er een raadsvergadering op woensdag in plaats van op (Witte) donderdag. Hoofdmoot: een toch wel verrassende terugkoppeling van de informatieronde voor de vorming van een nieuwe coalitie. Vervolgens wat bestemmingsplannen en een (vertrouwelijke) bespreking van het grondbeleid. Eerst een verklaring van Vivian Noordzij over dat zij zich genoodzaakt voelde de VVD-fractie te

lees verder »