Nieuws

Nota sport en bewegen. En nu aan de slag.

door Jan-Willem Maas op 17 november 2017

Onze fractie is blij dat de Nota sport en bewegen in de raad besproken kan worden en dat alle partijen die hierbij betrokken zijn geweest zich hierin kunnen vinden. In het bijzonder de sportraad die aangegeven heeft dat zowel bij de ambities ‘sport als doel’ en ‘sport als middel’ aanpassingen zijn doorgevoerd. Tekstueel kleine aanpassingen,

lees verder »

PvdA Pijnacker-Nootdorp blij maar nog niet tevreden met inspanningen van het college op het gebied van wonen

door Amarins Komduur-Daems op 12 november 2017

Tijdens de begrotingsvergadering van 7 november sprake Amarins haar waardering uit voor de inspanningen van de wethouder wonen. Hieronder staat haar volledige spreektekst. Wonen Het aannemen van onze motie 100x sociaal voor de bouw van meer sociale en betaalbare woningen is, achteraf bekeken een kantelpunt geweest. PvdA en GroenLinks zijn erg blij met de wethouder

lees verder »

Inbreng Programmabegroting 7 november 2017

door Marieke van Bijnen op 9 november 2017

Marieke van Bijnen pleitte 7 november tijdens de behandeling van de begroting voor een onderzoek naar het hoge gebruik van GGZ- hulp door kinderen en jongeren. Hiervoor werd een motie aangenomen. Daarnaast kreeg zij de handen op elkaar voor een evaluatie van het programma dat het college de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd naar aanleiding

lees verder »

Maandbericht september van de fractie PvdA-PN

door Amarins Komduur-Daems op 8 oktober 2017

Nieuwe politieke seizoen Pijnacker-Nootdorp turbulent van start Aan het begin van de maand was het afscheid van wethouder van Egmond, zij werd burgemeester van Reimerswaal, ook namen we afscheid van het D66-raadslid Jaap Koole. Aan het eind van de maand stapte wethouder Bernard Minderhoud op, maar hij wilde niet aangeven waarom. Ook sprak de gemeenteraad

lees verder »

Verklaring gemeenteraad over naleven Hoofdlijnenakkoord Samen Doen

29 september 2017

Gisteravond is in de raadsvergadering door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, Hanneke van de Gevel, een verklaring over het Hoofdlijnenakkoord en de stroeve samenwerking met Gemeentebelangen voorgelezen. Dit was namens alle fracties die het Hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend, behalve de fractie van Gemeentebelangen. Verklaring Namens alle fracties die het hoofdlijnenakkoord ‘samen doen’ 3,5 jaar geleden hebben

lees verder »

GroenLinks en de PvdA hebben grote zorgen over het stopzetten van de nieuwe instroom voor de collectieve zorgverzekering voor de minima in 2018

door Marieke van Bijnen op 19 september 2017
Foto pijnacker-nootdorp.tv

Met een laag inkomen- zeker tot 110% van het sociaal minimum- is de maandelijkse premie voor de zorgverzekering een zware last. Het niet kunnen betalen van de zorgverzekering zorgt voor schulden bij mensen en mensen kunnen zorg gaan mijden. Om dit tegen te gaan heeft de fractie van de PvdA- in de vorige raadsperiode- met

lees verder »

Vragen over invoeren betaald parkeren in De Venen en bij NS Station Ypenburg

door Amarins Komduur-Daems op 15 september 2017

De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College over nieuwe regels voor parkeren in De Venen (Ypenburg) en bij NS Station Ypenburg. Den Haag wil in dit gebied betalen parkeren invoeren. Dit gebied ligt tegen de Nootdorpse wijk De Venen Oost aan, waar het parkeren gratis is. Beide gemeenteraadsfracties

lees verder »

GroenLinks, PvdA en D66 bezorgd over privacygevoelige informatie leerlingen op straat

door Amarins Komduur-Daems op 6 september 2017

De fracties van de PvdA, GroenLinks en D66 in Pijnacker-Nootdorp hebben raadsvragen gesteld over de berichtgeving van RTL- nieuws dat er bij de aanbesteding van speciaal leerlingenvervoer privacygevoelige informatie van kinderen uit meerdere gemeenten op de aanbestedingswebsite zijn geplaatst. Het gaat hierbij ook om gegevens van kinderen uit Pijnacker-Nootdorp. De drie fracties zijn geschrokken van

lees verder »

Oproep: Progressief Pijnacker-Nootdorp zoekt kandidaat-raadsleden

door Jan-Willem Maas op 5 juli 2017

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij roepen daarom onze leden op om zich kandidaat te stellen als raadslid voor de raadsperiode 2018-2022. Progressief Pijnacker-Nootdorp is het samenwerkingsverband van de lokale PvdA- en GroenLinksafdelingen, maar Progressief Pijnacker-Nootdorp is er voor iedereen die onze gemeente progressiever, socialer en groener wil maken. De nieuwe partij zoekt

lees verder »

Inbreng van PvdA Pijnacker-Nootdorp bij de kadernota

door Marieke van Bijnen op 29 juni 2017

Inleiding Het College heeft een positieve Kadernota gepresenteerd. Er is in de Kadernota ruimte voor nieuwe investeringen in het sociaal domein, onderwijs, veiligheid en economie. En ook voor lastenverlichting. De fractie van de PvdA steunt deze investeringen en lastenverlichting. Wat ons betreft mogen deze investeringen wel sneller worden ingezet, daarom dienen wij het Amendement m.b.t.

lees verder »