Nieuws

PvdA Pijnacker-Nootdorp komt met voorstel bestrijding kinderarmoede

door Amarins Komduur-Daems op 23 oktober 2016
Foto PvdA

Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Ook in Pijnacker-Nootdorp groeien er kinderen op in armoede, kinderen die niet vanzelfsprekend overal aan mee kunnen doen. Goed nieuws is dat er nu vanuit de landelijke overheid structureel geld komt om deze kinderen te helpen. Minder

lees verder »

Nieuws uit de fractie PvdA Pijnacker-Nootdorp september 2016

door Amarins Komduur-Daems op 9 oktober 2016
Foto Zicht op het Bieslandse Bos bij ondergaande zon

Het mooiste nieuws vanuit de fractie deze septembermaand is natuurlijk dat fractievoorzitter Marieke van Bijnen op 13 september bevallen is van een zoon, Jorrit. De fractie feliciteert Marieke en Martijn van harte met hun zoon! Inmiddels heeft Marieke haar politieke werk al weer opgepakt en is de fractie op volle kracht aan de slag. De

lees verder »

Leergang Politiek actief in jouw gemeente

door Jan-Willem Maas op 12 juli 2016

Zou je een actieve rol willen spelen in de lokale politiek? Ben je geboeid door de uitdagingen waar onze gemeente de komende jaren voor staat? Voel je je positief aangesproken door de manier waarop de PvdA in Pijnacker-Nootdorp zich inzet om haar idealen werkelijkheid te laten worden? En wil je daar een bijdrage aan leveren?

lees verder »

Nieuws uit de fractie juni 2016

door Amarins Komduur-Daems op 3 juli 2016

In juni vroeg de PvdA-fractie bij de behandeling van de Kadernota aandacht voor de groeiende armoede, voor vasthouden aan de ingezette koers voor het realiseren van meer sociale huurwoningen en voor het tegengaan van de verstening van vooral de nieuwbouwwijken.

lees verder »

Nieuws uit de fractie mei 2016

door Amarins Komduur-Daems op 1 juni 2016

Deze maand vergaderde de gemeenteraad over Wijkgericht Werken, ontwerpbestemmingsplan Klavertje 3 – Koningshof en de jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de Veiligheidsregio Haaglanden, het Inkoopbureau H-10, Avalex en de Omgevingsdienst  Haaglanden.

lees verder »

Nieuws uit de fractie april 2016

door Amarins Komduur-Daems op 22 mei 2016

In de maand april zat elke vergaderavond de publieke tribune vol. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Er waren veel insprekers over wel of geen woningen aan de Zuideindseweg 56c, maar ook over de plannen voor huisvesting van scholen en de mogelijke komst van een speelautomatenhal kwamen inwoners en ondernemers inspreken. Daarnaast stonden er

lees verder »

Nieuws uit de fractie februari ’16

door Amarins Komduur-Daems op 28 februari 2016

Structuurvisie energie De thematische structuurvisie Duurzame energie en energieneutraliteit was het grootste onderwerp in februari. Dat we toemoeten naar een andere manier van energievoorziening, daar is iedereen in de gemeenteraad wel van overtuigd. Hoe, daarover lopen de meningen nog fors uiteen, vooral op het gebied van windenergie.

lees verder »

Nieuws uit de fractie januari ’16

30 januari 2016

De gemeenteraad heeft in de laatste besluitvormende raad van januari gesproken over ‘Ruimte in de linten’ voor meer ruimte voor ‘zorgtuinderijen’, daarna over de vraag of GroenLinks, PvdA en PvdD wel een eigen zienswijze hadden mogen indienen bij de provincie Zuid Holland over windenergie en vervolgens over het zorgen uitspreken richting Staatsbosbeheer over hun plannen

lees verder »

PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen bredere afweging windmolens in Pijnacker-Nootdorp

door Amarins Komduur-Daems op 11 januari 2016
Foto AKD

De gemeenteraadsfracties van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp zijn onder een aantal voorwaarden voorstander om via onder andere windenergie de overstap naar duurzame energie en een verminderde CO2-uitstoot mogelijk te maken. De partijen willen een bredere afweging voor de plaatsing van windmolens, ook in de gemeente

lees verder »

Nieuws uit de fractie: december 2015

door Amarins Komduur-Daems op 27 december 2015

Het afvalbeleid met het voornemen tot ‘omgekeerd inzamelen’ maar ook het lokale gezondheidsbeleid zorgden voor stevige discussies tussen raadsleden onderling en ook met het College van Burgemeester en Wethouders in de laatste raadsvergadering van 2016. In de afgelopen maand stonden er zeer veel onderwerpen geagendeerd, in dit verslag licht de fractie de meest opvallende voor

lees verder »